Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-01-2013 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5000243 ΕΞ 3.1.2013 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α)/Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2013

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α)/Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2013)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2013 
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5000243 ΕΞ2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.-ΤΜΗΜΑ Δ' 
Δ/ΝΣΗ 19Η- ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Μελανίτου -Α. Σβώλα
Τηλέφωνο:210.69.87.406,210.69.87.430
FAX:210.69.87.408
  
ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α)/Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2013» 
ΣΧΕΤ : α. Το αρ.πρωτ. Δ.ΤΕΦ Β' 1167402 ΕΞ2012/5.12.2012 έγγραφο της Δ/νσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών
β. Η αρ.πρωτ.ΔΕΦΚΔ 5043236 ΕΞ 13.10.2011 Ε.Δ.Υ.Ο.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) οι οποίες διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω α 'σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών και σας γνωρίζουμε ότι, στα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2012 τα οποία σας κοινοποιήθηκαν με τη β' σχετική (ΑΔΑ:4574Η -9ΛΚ) δεν υπήρξε αναπροσαρμογή και ως εκ τούτου θα ισχύουν ομοίως και για το έτος 2013, παρά μόνο στα ασθενοφόρα και στις νεκρoφόpες στα οποία επιβάλλεται το πάγιο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Κατ' επέκταση το ποσό αυτό θα εισπράττεται στις περιπτώσεις τελωνισμού ασθενοφόρου και νεκροφόρας που εκποιείται από το Δημόσιο, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 125 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Για την ορθή επιβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης των υπό κρίση ανωτέρω οχημάτων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού και των Τμημάτων Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των Τελωνείων Πατρών, Α' Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης και Λάρισας στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τις ενέργειες αρμοδιότητάς τους ώστε στις περιπτώσεις εκποίησης των εν λόγω οχημάτων να αναγράφεται στο εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Μεταβιβαστικό Κυριότητας Αυτοκινήτου Οχήματος εάν πρόκειται για ασθενοφόρο ή νεκροφόρα.  

Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες του Κράτους (Δ/νσεις, Τμήματα & Γραφεία Μεταφορών) ώστε στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι τα ως άνω οχήματα δεν ταξινομούνται ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες όπως αναγράφεται στη σχετική Βεβαίωση του αρμόδιου τελωνείου, να μην προβαίνουν στην ταξινόμηση αυτών ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους για την υποχρέωσή τους να επανέλθουν στην τελωνειακή αρχή η οποία θα προβαίνει στην έκδοση βεβαίωσης για την καταβολή ή τη μη οφειλή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων. Στη συνέχεια η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια υπηρεσία για την ολοκλήρωση ταξινόμησης του οχήματος.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Κ. ΝΗΧΩPITHΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο