Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: 64650/28.12.2012 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εποπτεία της λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών

(Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εποπτεία της λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα,28/12/2012
Α.Π. :64650

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα : Β’

Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Telefax : 210 6452 606
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εποπτεία της λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

ΣΧΕΤ.: 1) Ν.4030/2011 (αρθ.39 παρ.1)
3) Η υπ’ αρ. 420/2012 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Μετά την υπ’ αρ.420/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από τον αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ με το υπ’ αρ. πρωτ. 42437/31.8.12 έγγραφο, η έγκριση και η τροποποίηση των καταστατικών των Οικοδομικών Συνεταιρισμών δεν ανήκει πλέον στον Υπουργό ΠΕΚΑ.

Σε συνέχεια των προαναφερομένων σας υπενθυμίζουμε συνοπτικά τα κάτωθι:

-Οι υπάρχοντες Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.1667/86 «Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (αρθ.39 παρ.14 του Ν.4030/2011), μέχρι 25.11.2013.

-Η εποπτεία της λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών ανήκει πλέον στο Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το Ν.1667/86 (Α΄ 196) (αρθ.39 παρ.1α του Ν.4030/2011, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.31 παρ.3α1 του Ν.4067/2012).

-Το ΥΠΕΚΑ διατηρεί τις αρμοδιότητες του μόνο για τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόμησης, τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, έγκρισης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέματα ενέργειας (αρθ.39 παρ.1α του Ν.4030/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ.3α1 του Ν.4067/2012).

-Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση των Οικοδομικών Συνεταιρισμών είναι η έκδοση βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ότι η προτεινόμενη έκταση είναι μέσα σε περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) (αρθ.39 παρ.2 του Ν.4030/2011).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω δεν θα πρέπει να αποστέλλονται στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ (Δ/νση στην οποία ενσωματώθηκε το πρώην Τμήμα Ο.Σ. της Δ.Ο.Π.Κ. με το ν.4030/2011) ερωτήματα και πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν την εποπτεία λειτουργίας, έγκριση και τροποποίηση των καταστατικών των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, το παλαιό αρχείο των Οικοδομικών Συνεταιρισμών παραμένει στο ΥΠΕΚΑ/Δ.Π.Σ. ως ιστορικό καταγραφικό αρχείο.Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο