Σχόλια

Οι οδηγίες που δόθηκαν με την παρούσα παύουν να ισχύουν με την ΠΟΛ.1228/4.10.2013 "Έναρξη ή μεταβολή εργασιών λογιστή φοροτεχνικού χωρίς την προσκόμιση επαγγελματικής ταυτότητας σε ισχύ."

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-12-2012 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 19.12.2012 Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού

(Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ κ' ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Γ

Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Αικ. Μπουγιούκντολατττσή
210 3375885
210 3375368

ΘΕΜΑ: Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού.

Όπως μας γνώρισε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με έγγραφο του, με τις διατάξεις της περίπτωσης Η5 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') τροποποιήθηκε το Π.Δ. 340/1998 «Περί του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεώς του».

Κατόπιν τούτου και μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των μητρώων λογιστών φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με το αρχείο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και αφορά στους λογιστές φοροτεχνικούς που μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις, τα φυσικά πρόσωπα που προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. για να υποβάλλουν δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών, δηλώνοντας τη δραστηριότητα λογιστή φοροτεχνικού, υποχρεούνται πλέον να προσκομίζουν, στη θέση του επικυρωμένου αντιγράφου άδειας λογιστή φοροτεχνικού, επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο