Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2012 ]

Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1166568 ΕΙ 30.11.2012 Eίσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

(Eίσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1166568 ΕΙ 2012

(ΦΕΚ Β' 3338/14-12-2012)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1) Tις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 106 Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)».

3) Την ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ (ΦΕΚ 2574 τ.Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

4) To έγγραφο με αρ. 634/10.10.2012 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

5) Το έγγραφο με αρ. 679349/8.10.2012 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

6) Το έγγραφο με αρ. 12556/1.10.2012 του Μουσείου Ακρόπολης.

7) Το έγγραφο με αρ. 337/16.10.2012 του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.− Τ.Ε.Α.Δ..

6) Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 

αποφασίζουμε:

1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την είσπραξη των εσόδων:

α) Της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

γ) Του Μουσείου Ακρόπολης

δ) Του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.− Τ.Ε.Α.Δ.

2) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 10%.

Κατ’εξαίρεση κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζημίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών δεν λαμβάνονται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.

3) Τα ποσά που παρακρατούνται θα αποδίδονται στον Κ.Α.Ε. 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4) Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσης παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση που αφορά το Ταμείο Νομικών και τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Νομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο