Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-12-1997 ]

ΠΟΛ.1321/16.12.1997 Παράταση προθεσμίας απόδοσης της εισφοράς 1,2%

(Παράταση προθεσμίας απόδοσης της εισφοράς 1,2% )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1131319/9724-26/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.17/12/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1321

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας.

Εχοντας υπόψη:

α) Τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α').
β) Το Ν.128/1975 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργίαν του χρηματοδοτικού συστήματος".

γ) Το άρθρο 22, Ν.2515/1997 "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών εκτιμητών και άλλες διατάξεις".

δ) Την υπ' αριθ. 1095776/8065-26/0016/Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
ε) Το γεγονός ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για την υποχρέωση καταβολής εισφοράς 1,2% ετησίως, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στις ορισθείσες
προθεσμίες.
στ) Οτι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε μέχρι την 31.12.1997 την προθεσμία απόδοσης από τους υποχρέους της εισφοράς 1,2% ετησίως, Ν.128/1975, των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου τρέχοντος έτους που έληξε την 28.11.1997.

2. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο