Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-09-2003 ]

ΙΚΑ Α34/261/45/30.09.2003 Αναγνώριση ημερών εργασίας σε περίπτωση αγοράς και μη επικόλλησης των ενσήμων.

(Αναγνώριση ημερών εργασίας σε περίπτωση αγοράς και μη επικόλλησης των ενσήμων. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αναγνώριση ημερών εργασίας σε περίπτωση αγοράς και μη επικόλλησης των ενσήμων

Γενικό Εγγραφο ΙΚΑ: Α34/261/45/30.9.2003

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος της αναγνώρισης ημερών εργασίας σε περίπτωση αγοράς και μη επικόλλησης των ενσήμων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Για τους εργαζόμενους που έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας για τις οποίες όμως δεν ασφαλίστηκαν από τον εργοδότη τους, καθώς και τη δυνατότητα αναγνώρισής τους εκ των υστέρων, προβλέπει η παρ. 8α του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/1951, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.4104/1960, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.2556/1997 και το άρθρο 11 του Ν.2972/2001.
Κατά το περιεχόμενο των διατάξεων και μέχρι 23.12.1997, για την αναγνώριση από το ΙΚΑ ημερών εργασίας εκ των υστέρων, αυτός που αποχωρούσε ή απολυόταν από την εργασία του, έπρεπε να υποβάλει μέσα σ ένα εξάμηνο από την αποχώρηση ή απόλυσή του δήλωση απασχόλησης - καταγγελία και να δηλώνει τις ημέρες εργασίας που τυχόν πραγματοποίησε και για τις οποίες δεν ασφαλίστηκε.
Αν ο ασφαλισμένος κατέθετε τη δήλωση και διαπιστωνόταν η απασχόλησή του, τότε γινόταν η αναγνώριση των ημερών εργασίας, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να υπερβεί την πενταετία από την υποβολή της σχετικής αίτησης, παρότι το ίδρυμα νομιμοποιούνταν να εισπράξει εισφορές δεκαετίας.
Από 24.12.1997, μετά την ψήφιση του Ν.2556/1997, παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να αναγνωρίσουν ημέρες εργασίας για τις οποίες δεν έχουν ασφαλιστεί από τους εργοδότες τους, αρκεί αυτές να έχουν πραγματοποιηθεί σε περίοδο για την οποία, κατά την υποβολή της αίτησης, δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του ιδρύματος να εισπράξει ασφαλιστικές εισφορές.
Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2972/2001 παρατάθηκε το δικαίωμα στους ασφαλισμένους υποβολής αίτησης για αναγνώριση ημερών εργασίας για τις οποίες δεν έχουν ασφαλιστεί από τον εργοδότη τους, από εξάμηνο σε δωδεκάμηνο, αρκεί να τις έχουν πραγματοποιήσει σε περίοδο για την οποία, κατά την υποβολή της αίτησης, δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του ιδρύματος να βεβαιώσει και να καταλογίσει εισφορές.

2. Διαφορετικά όμως έχει το θέμα όταν πρόκειται για αναγνώριση ημερών εργασίας του παρελθόντος, για τις οποίες προκύπτει, από αδιάσειστα στοιχεία και μάλιστα της υπηρεσίας μας, ότι έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές και έχουν αγοραστεί τα αντίστοιχα ένσημα, ανεξάρτητα από τη μη επικόλλησή τους.
Τότε η αναγνώριση είναι δυνατή και γίνεται με έκδοση πράξης επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) ή, εφόσον η σχετική αξίωση του ιδρύματος έχει υποκύψει σε παραγραφή, με απόφαση του διευθυντή του αρμόδιου υποκαταστήματος ή παραρτήματος.

3. Τέλος, τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν βρίσκονται (ΤΔΕ, διοικητικά δικαστήρια).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο