Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2012 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5046754 ΕΞ 13.12.2012 Κοινοποίηση τροποποίησης της ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 2012/21-09-2012 ΚΥΑ αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

(Κοινοποίηση τροποποίησης της ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 2012/21-09-2012 ΚΥΑ αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 13/12/2012
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5046754 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Μουζακίτου
Τηλέφωνο:210 6987418
FAX:210 69.87.408
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση τροποποίησης της ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 2012/21-09-2012 ΚΥΑ αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
Σ Χ Ε Τ : α) Η αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 21.9.2012 Κ.Υ.Α.
β) Η αριθ. ΔΕΦΚ Α 5036588 ΕΞ 25.9.2012 Ε.Δ.Υ.Ο. 
γ) Η αριθ. ΔΕΦΚ Α 5045786 ΕΞ 4.12.2012 Κ.Υ.Α.

Σε συνέχεια της β) σχετικής ΕΔΥΟ με την οποία κοινοποιήθηκε η α) σχετική ΚΥΑ αναφορικά με την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σας κοινοποιούμε την γ) σχετική Κ.Υ.Α., με την οποία τροποποιείται η ως άνω α) ΚΥΑ.

Η εν λόγω τροποποίηση πραγματοποιείται λόγω της αναπροσαρμογής από 5 Νοεμβρίου 2012, του συντελεστή ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, από 21 ευρώ το χιλιόλιτρο σε 66 ευρώ το χιλιόλιτρο καθώς και της αναπροσαρμογής από 15 Οκτωβρίου 2012 του συντελεστή ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, από 412 ευρώ το χιλιόλιτρο σε 330 ευρώ το χιλιόλιτρο.

Λόγω των ανωτέρω αναπροσαρμογών, το ποσό επιστροφής του ΕΦΚ για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία ορίζεται μεσοσταθμικά σε 367 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η ανωτέρω γ) σχετική ΚΥΑ, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10/12/2012 και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 3291/Β', η δε ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Φ. ΤΣΟΥΡΑΚΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο