Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2012 ]

Αριθμ. αποφ. 3416/51/27.11.2012 Τροποποίηση της με αριθμό 4092/21−12−2007 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 2512/Β΄/31−12−2007), με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 2015/39/21−12−2007 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, σχετικά με την υλοποίηση «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΕΑΔ ΛΑΕΚ 1)»

(Τροποποίηση της με αριθμό 4092/21−12−2007 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 2512/Β΄/31−12−2007), με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 2015/39/21−12−2007 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, σχετικά με την υλοποίηση «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΕΑΔ ΛΑΕΚ 1)»)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. αποφ. 3416/51/27−11−2012

(ΦΕΚ Β' 3291/10-12-2012)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. του Ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15

Β. του Ν. 2336/1995, άρθρο 10

Γ. του Ν. 2434/1996, άρθρο 1


2. Τη με αριθμό 1413/43/27−11−2012 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.

3. Τη γνώμη των μελών του,

αποφασίζει:

Την τροποποίηση της με αριθμό 2015/39/21−12−2007 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 4092/21−12−2007 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 2512/Β΄/31−12−2007) ως εξής:

Παρ. 5. Ποσά Επιχορήγησης

Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης καθορίζεται:
22 € για τον πρώτο χρόνο
24 € για τον δεύτερο χρόνο
26 € για τον τρίτο χρόνο
28 € για τον τέταρτο χρόνο
30 € για τον πέμπτο χρόνο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε μήνα οι μισθωτοί θα ασφαλίζονται για δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον ημέρες εργασίας.

Λιγότερες από 18 ημέρες απασχόλησης το μήνα θα επιχορηγούνται για τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο μήνες ανά έτος επιχορήγησης.

Παρέχεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μισθωτούς με μειωμένο ωράριο εργασίας από τέσσαρες (4) και άνω τουλάχιστον ώρες ημερησίως.

Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιχορήγησης που θα καταβάλλεται ανέρχεται στα
11 € για τον πρώτο χρόνο
12 € για τον δεύτερο χρόνο
13 € για τον τρίτο χρόνο
14 € για τον τέταρτο χρόνο
15 € για τον πέμπτο χρόνο

Σε κάθε περίπτωση οι μικτές αποδοχές (καθαρές αποδοχές + εισφορές εργαζόμενου) δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το ποσό της κάθε φορά οριζόμενης επιχορήγησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012

Ο Διοικητής
Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο