Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2012 ]

Αρ. πρωτ.: 53510/10.12.2012 Παροχή οδηγιών για τον ορισμό Υπολόγων Διαχειριστών

(Παροχή οδηγιών για τον ορισμό Υπολόγων Διαχειριστών)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. πρωτ.: 53510

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 105 63 
Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη 
Τηλ.: 210 3332273

Εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Παροχή Οδηγιών για τον Ορισμό Υπολόγων Διαχειριστών

Προκειμένου να εκταμιευθούν επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους, οι αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες ορίζουν δημόσιους υπολόγους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α'247), όπως ισχύει. Επί των Υπολόγων Διαχειριστών Δημοσίων Επενδύσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προπληρωμών.

Για κάθε λογαριασμό έργου ως υπόλογος διαχειριστής ορίζεται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή εξουσιοδοτημένων από αυτόν οργάνων, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, ήτοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, εξαιρουμένων:

Α. Των υπαλλήλων OTA και ΝΠΔΔ, που υπηρετούν με απόσπαση σε αρμόδιες για καταβολή κρατικών ενισχύσεων Υπηρεσίες.

Η ως άνω εξαίρεση εισάγεται με βάση και την υπ' αριθμ. 668/2001 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθότι στους παραπάνω υπαλλήλους δεν προσδίδεται ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου εν στενή έννοια, δεδομένου ότι δεν είναι υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης και, συνεπώς, δεν έχουν ευθεία σχέση με το Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν μπορούν να ορισθούν ως υπόλογοι διαχειριστές πρόσωπα που δε φέρουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

Αντιθέτως, μπορούν να ορισθούν ως υπόλογοι διαχειριστές μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Κεντρική Διοίκηση σε Υπηρεσίες και φορείς που δεν σχετίζονται ως προς τη διοικητική αρμοδιότητά τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Β. Των υπαλλήλων που έχουν διαχειριστεί με την ιδιότητα των εισηγητών ή των μελών Κεντρικών ή Περιφερειακών (ΚΟΕ, ΠΟΕ) Οργάνων Ελέγχου, κατά περίπτωση, το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο για το οποίο παρέχεται κρατική ενίσχυση.

Η ως άνω εξαίρεση εισάγεται δεδομένου ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 54 ν. 2362/1995, οι υπόλογοι διαχειριστές, προκειμένου να προχωρήσουν σε εκταμιεύσεις, πραγματοποιούν συνολικό έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών και ευθύνονται εις ολόκληρον. 

Θεωρείται δε, κατά τις αρχές του Διοικητικού Δικαίου και κατά Διοικητική Πρακτική, ασυμβίβαστη και καταχρηστική η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του ελέγχοντος και του ελεγχόμενου.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο