Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2012 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 76/4.12.2012 Κοινοποίηση παρ. 7 του άρθ. 10 της από 19/11/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Ημερομηνίες οριστικοποίησης προσωρινών και οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης έτους 2013

(Κοινοποίηση παρ. 7 του άρθ. 10 της από 19/11/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Ημερομηνίες οριστικοποίησης προσωρινών και οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης έτους 2013)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.  Σ70/162 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 76

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση παρ. 7 του άρθ. 10 της από 19/11/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Ημερομηνίες οριστικοποίησης προσωρινών και οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης έτους 2013».

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Σ01/443/26.11.2012 Έγγραφο της Δ/νσης Εκμετάλλευσης.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθ. 10 της από 19/11/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 229/τ. Α’/19.11.2012), σύμφωνα με την οποία: « Από 01.01.2013, ως ημερομηνία καταβολής όλων των μηνιαίων συντάξεων - κύριων, επικουρικών και μερισμάτων όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δημοσίου, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα...».

Σε συνέχεια δε, του ως άνω σχετικού Εγγράφου της Δ/νσης Εκμετάλλευσης και έπειτα από ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης Έργων Εκσυγχρονισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ο.Π.Σ. Επιχ/κή Ομάδα Παροχών), ειδικά όσον αφορά τις ημερομηνίες οριστικοποίησης των προσωρινών και οριστικών αποφάσεων απονομών συντάξεων ως και των αποφάσεων μεταβολών αυτών στο Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το έτος 2013, ισχύει ο ακόλουθος πίνακας:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
31/12/2012 02/2013
30/01/2013 03/2013
27/02/2013 04/2013
29/03/2013 05/2013
26/04/2013 06/2013
30/05/2013 07/2013
28/06/2013 08/2013
31/07/2013 09/2013
30/08/2013 10/2013
30/09/2013 11/2013
30/10/2013 12/2013
29/11/2013 01/2014
27/12/2013 02/2014Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο