Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2011 ]

Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1022623 ΕΞ 10.2.2011 Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευματίες κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7β' της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003

(Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευματίες κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7β' της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 10/2/2011
Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1022623 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευματίες κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7β' της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003.

Απαντώντας στην ως άνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ειδικότερα εάν η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων χρεών από πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί από την Πολεοδομία, είναι λόγος για τον καταλογισμό παραβάσεων έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 7β' της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 «περί της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7β' της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους, σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., οι υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους αθεώρητων. Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδόθηκαν αθεώρητα από την ημερομηνία αυτή και μετά.»

2. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1088/27.6.2006 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για τον έλεγχο εφαρμογής των προαναφερομένων διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι η κατά τα ως άνω εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών, αφορά αποκλειστικά και μόνο εκείνες που καθορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και όχι των ασφαλιστικών τους χρεών ή των χρεών τους προς τα επιμελητήρια.

3. Περαιτέρω, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1010/12.1.2000 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ν.2753/1999, που αναφέρονται σε θέματα Κ.Β.Σ., διευκρινίστηκε ότι κώλυμα θεώρησης κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. υφίσταται για το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιτηδευματιών που αφορούν φόρους, πρόστιμα, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται (και εισπράττονται) από τις Δ.Ο.Υ.

4. Ενόψει των ανωτέρω, η ληξιπρόθεσμη οφειλή από πρόστιμα που βεβαιώθηκαν από την Πολεοδομία, δεν εμπίπτει στα κωλύματα θεώρησης των προαναφερομένων διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια, η ύπαρξή της δε δημιουργεί λόγο για το χαρακτηρισμό των φορολογικών στοιχείων ως «αθεώρητων» κατά την έννοια των προαναφερομένων διατάξεων της παρ. 7β' της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο