Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-1997 ]

Φ.676/385/05.12.1997 Καθορισμός της πλέον ζητούμενης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων

(Καθορισμός της πλέον ζητούμενης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚαθορισμός της πλέον ζητούμενης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων Φ.676/385/5.12.1997

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών να καθορίζει με απόφασή του την πλέον ζητούμενη τιμή των τσιγάρων, για τον υπολογισμό της φορολογικής επιβάρυνσης αυτών.

2. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ 922/Β').
3. Τα τηρούμενα στοιχεία από την Υπηρεσία μας, σχετικά με τη φορολογία και τις τιμές καταναλωτή των προϊόντων αυτών.

4. Οτι από τις διατάξεις από της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Για τον υπολογισμό, από 1 Ιανουαρίου 1998 του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των τσιγάρων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν.2127/1993 όπως ισχύει, ορίζουμε ως πλέον ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, το ποσό των εξακοσίων (600) δραχμών το πακέτο των 20 τεμαχίων ή τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών ανά φορολογική μονάδα.

2. Με βάση την τιμή αυτή, από την παραπάνω ημερομηνία ο πάγιος φόρος κατανάλωσης των τσιγάρων διαμορφώνεται από 1.000, 3.125 δρχ. σε 1.091, 25 δρχ. η φορολογική μονάδα (1.000 τσιγάρα).

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο