Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2012 ]

Αρ. πρωτ.: 27207/15.11.2012 Προϋποθέσεις μετατροπής σύνταξης αναπηρίας τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σε σύνταξη γήρατος

(Προϋποθέσεις μετατροπής σύνταξης αναπηρίας τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σε σύνταξη γήρατος)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 15-11-2012
Αρ. Πρωτ. 27207

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ε.T.E.A.
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 9-11
105 52 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α.Αναστασοπούλου,
Μ. Μπαρμπάκου, Σ. Φραγκάκη
Τηλ.: 210-5219743-745
Fax: 210-5219796

ΘΕΜΑ : “Προϋποθέσεις μετατροπής σύνταξης αναπηρίας τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σε σύνταξη γήρατος”.

Σχετ.: Τα υπ' αριθ. Φ20021/21357/640/30-9-11 και Φ.10041/4977/365/28-5-12 έγγραφα της Γ.Γ.Κ.Α.

Στο άρθρο 40 του Ν.3996/2011, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 10 παρ. 18 του Ν.3863/2010, στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι: 
“οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι, καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρίας συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή δώδεκα (12) έτη πραγματικής ή/και προαιρετικής ασφάλισης”.

Στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: 
“η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1/1/2011 και εφαρμόζεται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από αυτή την ημερομηνία και εφεξής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31/12/2010, καθώς και για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και εφεξής με βάση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιούνται με το άρθρο 10 του Ν.3863/2010, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2084/1992, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010.”

Όπως είναι γνωστό, με το τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 53 του Ν.2084/1992, οι ειδικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του τ.Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εξακολούθησαν να ισχύουν, κατ' εξαίρεση της πλήρους εναρμόνισης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων των φορέων επικουρικής ασφάλισης με τις διατάξεις του φορέα κύριας ασφάλισης των ασφαλισμένων τους. Συνεπεία αυτού, βασική προϋπόθεση για την απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος από το τ.Ε.Τ.Ε.Α.Μ. παραμένει η προηγούμενη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου για την ίδια αιτία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών και η πραγματοποίηση 4.500 ΗΕ επικουρικής ασφάλισης.

Οι προϋποθέσεις, λοιπόν, συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (αλλά και γενικά οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης) του τ.Ε.Τ.Ε.Α.Μ. δεν τροποποιούνται από το άρθρο 10 του Ν.3863/2010.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται από το τ.Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εμπίπτουν στις διατάξεις της δεύτερης περιόδου της παρ.7 του άρθρου 40 του Ν.3996/2011, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, και αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3996/2011, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται για αυτούς η πραγματοποίηση 3.600 ΗΕ πριν τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας για τη μετατροπή της αναπηρικής σύνταξης τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σε σύνταξη γήρατος.

Συνεπώς η μετατροπή της σύνταξης αναπηρίας τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σε γήρατος γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.4 του Ν.2335/1995 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 40 παρ.3 του Ν.2084/1992), που ορίζουν ότι: 
“ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος”. Άρα εμπίπτει στον περιορισμό ότι συνυπολογίζεται μόνο για τη συμπλήρωση των κατ' ελάχιστον απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας μας, δηλαδή τις 4.500 ΗΕ ή 15 έτη ασφάλισης και μόνο για τη λήψη πλήρους σύνταξης, δηλαδή στο 65ο έτος ηλικίας για τους άνδρες (και στο 60ο έτος ηλικίας για τις γυναίκες, εφόσον το συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2010).ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο