Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2012 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/ Φ.48/52/οικ. 28085/3.12.2012 Ενίσχυση σε προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

(Ενίσχυση σε προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού:
213-1313371, -72, -74, -75, -65
Δ/νση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου:
2131313246, -40, -50, -53, -75
Fax : 213-1313204

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση σε προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Ενόψει της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και σε συνέχεια της υπ. αρ. πρωτ. ΔIΔΑΔ-ΔIΠIΔΔ/οικ. 26188/12.11.2012 εγκυκλίου («Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα-Διαθεσιμότητα και αργία - κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ»), θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 και ειδικότερα για την άμεση κάλυψη λειτουργικών αναγκών, και για την ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά την κατάργηση της θέσης τους, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα στοιχεία που ζητούνται αναφορικά με κάλυψη θέσεων διοικητικού προσωπικού ΔΕ κατηγορίας.

Επισημαίνεται ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία ανά μονάδα, νομό και συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (πχ. 15 για ΙΚΑ Καλλιθέας, 2 για ΙΚΑ Καλύμνου) [συνημμένο Υπόδειγμα Ι], τα οποία θα συνοδεύονται από το ειδικό έντυπο αιτιολόγησης [συνημμένο Υπόδειγμα ΙΙ] του κάθε αιτήματος.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ([email protected]) εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.


Ο Υπουργός
Α. Μανιτάκης


Συνημμένα: Δύο υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή Πίνακα Excel στη διαδρομή www.ydmed.gov.gr /Προκηρύξεις/Προσωπικό/Εγκύκλιοι/Εγκύκλιος για Ενίσχυση σε προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο