Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-11-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. 44048/22.11.2012 Κινητικότητα υπαλλήλων δημοσίου τομέα – Άμεση καταγραφή υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό

(Κινητικότητα υπαλλήλων δημοσίου τομέα – Άμεση καταγραφή υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2012
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 44048

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήμα
Τηλέφωνο : 213-1364382
FAX : 213-1364383

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Κινητικότητα υπαλλήλων δημοσίου τομέα – Άμεση καταγραφή υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό

ΣΧΕΤ.: Α.Π. 2589/13-11-2012 έγγραφο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμό πρωτοκόλλου ΔIΔΑΔ-ΔIΠIΔΔ/οικ. 26188/12.11.2012 (ΑΔΑ : Β4ΣΩΧ – ΗΤΔ).

Το νέο θεσμικό πλαίσιο της κινητικότητας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα διευρύνει τις δυνατότητες για την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και τη βέλτιστη κατανομή του, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των υπηρεσιών. Προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα το σχέδιο της κινητικότητας, σας καλούμε να υποβάλετε στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 αιτιολογημένο αίτημα ως προς τις ανάγκες των φορέων και υπηρεσιών σας σε προσωπικό. Το αίτημα αυτό, ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε μέχρι τις 31-12-2012 και αποτελεί την αφετηρία της πάγιας διαδικασίας των μετατάξεων και μεταφορών προσωπικού, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Επιπροσθέτως, εκτός της παραπάνω πάγιας διαδικασίας, προβλέπεται ειδικά για την αντιμετώπιση άμεσων και επιτακτικών αναγκών στους εν λόγω φορείς ή υπηρεσίες, κατόπιν υποβολής του παραπάνω αιτήματος, και η προσωρινή τοποθέτηση προσωπικού σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4024/2011.

Η ταχεία υποβολή των παραπάνω αιτημάτων είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου, αφενός μεν να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών, αφετέρου δε να τοποθετηθούν το συντομότερο δυνατό στις νέες τους θέσεις οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ ΔΕ που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα (ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων).

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας, παρακαλείσθε να υποβάλλετε απευθείας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού) τα αιτήματα, ως προς τις ανάγκες της υπηρεσίας σας, καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από εσάς, με ειδική και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση ανά φορέα και υπηρεσία, σε προσωπικό ΔΕ Διοικητικού των ανωτέρω ειδικοτήτων, προκειμένου τα εν λόγω αιτήματα να εισαχθούν κατά προτεραιότητα στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο