Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-1997 ]

ΠΟΛ.1313/1.12.1997 Κρίση επί του κύρους των βιβλίων επιχειρήσεων που υπέβαλαν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, Ν.2443/1996 και 13, Ν.2198/1994

(Κρίση επί του κύρους των βιβλίων επιχειρήσεων που υπέβαλαν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, Ν.2443/1996 και 13, Ν.2198/1994 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 1 Δεκεμβρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1125061/4157

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
-ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ. & ΣΥΝΤ. ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
-ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ, ΒΆ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1313

ΘΕΜΑ: Κρίση επί του κύρους των βιβλίων επιχειρήσεων που υπέβαλαν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 ν.2443/1996 και 13 ν.2198/1994.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι από την ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εκδόθηκε η αριθ. 594/1997 γνωμοδότηση, με την οποία έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, ότι, εφόσον με την υποβολή αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, κατ' εφαρμογή των άρθρων 21, Ν.2443/1996 και 13, Ν.2198/1994, η δήλωση του φορολογούμενου κρίνεται ύστερα από έλεγχο ειλικρινής, εμφανίζεται δηλαδή στο σύνολό της η φορολογητέα ύλη που αρχικά είχε αποκρυβεί, τότε είναι αδικαιολόγητη από κάθε πλευρά η απόρριψη των βιβλίων και η διενέργεια εξωλογιστικού προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης.
Το σκεπτικό της λύσης αυτής, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, είναι ότι επειδή ο εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεί τον έσχατο τρόπο εξεύρεσης των καθαρών κερδών, σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού τους από τη συνολική εκτίμηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, για το λόγο αυτό
δεν έχει νόμιμη βάση η διενέργεια εξωλογιστικού προσδιορισμού στις παραπάνω περιπτώσεις, δεδομένου ότι μετά και την υποβολή της αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, είναι πλέον δεδομένη στις περιπτώσεις αυτές η φορολογητέα ύλη. Σύμφωνα, όμως, με την ίδια γνωμοδότηση, είναι αυτονόητο ότι αν και μετά την υποβολή της αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, σύμφωνα με τις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις, αυτή κρίνεται μετά το διενεργούμενο έλεγχο ανακριβής, τότε θα εφαρμοσθούν χωρίς περιορισμό οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις ελεγκτικές διαδικασίες.
Συνεπώς, κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων που έκαναν χρήση των πιο πάνω διατάξεων των άρθρων 21, Ν.2443/1996 και 13, Ν.2198/1994, θα ερευνάται σχολαστικά αν με τις υποβληθείσες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δηλώθηκε το σύνολο της φορολογητέας ύλης που αρχικά είχε αποκρυβεί και εφόσον διαπιστωθεί ότι τούτο έγινε, τότε τα βιβλία και στοιχεία δεν θα απορρίπτονται.

Αντίθετα, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει φορολογητέα ύλη, η οποία αρχικά είχε αποκρυβεί και η οποία δεν δηλώθηκε με τις κατά τα πιο πάνω υποβληθείσες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις και οι αιτίες στις οποίες στηρίζεται αυτή η
διαπίστωση συνιστούν λόγο απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων, τότε τα τελευταία θα απορρίπτονται και θα ενεργείται εξωλογιστικός προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης (ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών).
Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση που δεν απορρίπτονται τα βιβλία και από τον έλεγχο προκύπτουν λογιστικές διαφορές που δεν καλύφθηκαν με την υποβληθείσα, κατά τις ως άνω διατάξεις, αρχική ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τότε οι διαφορές αυτές καταλογίζονται κανονικά.

Με την ευκαιρία, υπενθυμίζεται ότι σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις του ΚΒΣ σε σχέση με τις υπόψη διατάξεις των άρθρων 21, Ν.2443/1996 και 13, Ν.2198/1994, ισχύει η αριθ. 726/1996 γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ήδη σας κοινοποιήθηκε με την αριθ. 1000210/2/διαταγή, στην οποία και παραπέμπουμε.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο