Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: Φ80020/ οικ.26776/ 984/21.11.2012 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 4093/2012 (A΄222). Κατάργηση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Τομέα ΤΕΑΠΥΚ του ΟΑΕΕ

(Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 4093/2012 (A΄222). Κατάργηση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Τομέα ΤΕΑΠΥΚ του ΟΑΕΕ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 21/11/2012
Αριθ.Πρωτ.Φ80020/οικ.26776/984

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
ΤELEFAX : 210 - 3368148
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Βογιατζόγλου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 – 3368151

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 4093/2012 (A΄222). Κατάργηση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Τομέα ΤΕΑΠΥΚ του ΟΑΕΕ.»

Σχετ. : Το υπ’αρίθμ. Φ.20210/οικ.23213/851/14-11-2012 έγγραφό μας.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ, 222/12-11-2012 τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και συγκεκριμένα, στο άρθρο πρώτο, της παραγράφου ΙΑ, της υποπαραγράφου ΙΑ.14., της περ. 4α και β, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα με την διάταξη της περ.4α, από 1-12-2012 (επόμενος μήνας της δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ) καταργείται η προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου, ποσοστού 4,950 τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ Φ.Π.Α. τιμών των βενζινών, των πετρελαίων εκτός πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού και του υγραερίου υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων «ΤΕΑΠΥΚ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ, της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Υ.Α.20210/4267/152/26.2.2004 (Β΄427).

Με την διάταξη της περ.4β, προσδιορίζεται η εξουσιοδοτική διάταξη σύμφωνα με την οποία, οι πόροι του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων «ΤΕΑΠΥΚ», ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης τους, ο υπολογισμός παροχών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, αναλογιστική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι, δικαιολογητικός λόγος θέσπισης των διατάξεων της περ.4α και β της υποπαραγράφου ΙΑ.14 είναι το γεγονός ότι η κατάργηση της εισφοράς του ασφαλισμένου υπέρ του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» αποτελούσε μνημονιακή δέσμεσυη (ν.4046/2012) καθώς αυτή μετακυλιόταν και επηρέαζε τη διαμόρφωση της τιμής των προϊόντων καυσίμων με συνέπεια την επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου και ως εκ τούτου κρίθηκε επιβεβλημένη η ανάγκη αντικατάστασή της από ατομική εισφορά ασφαλισμένου.

Κατόπιν των ανωτέρω και με το δεδομένο ότι από 1-12-2012 ο Τομέας στερείται εσόδων, παρακαλούμε όπως ανταποκριθείτε άμεσα στα όσα αναφέρονται στο Φ.20210/οικ.23213/851/14-11-2012 έγγραφο μας, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση.
Η ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Κ.Α.
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο