Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-1997 ]

Δ.1521/672/14.11.1997 Πιθανή επιστροφή δασμών αντιντάμπινγκ που επεβλήθησαν σε εισαγωγές σιδηροπυριτίου

(Πιθανή επιστροφή δασμών αντιντάμπινγκ που επεβλήθησαν σε εισαγωγές σιδηροπυριτίου )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠιθανή επιστροφή δασμών αντιντάμπινγκ που επεβλήθησαν σε εισαγωγές σιδηροπυριτίου
Δ.1521/672/14.11.1997

1. Οπως είναι γνωστό με τους ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 3359/1993 (L302/1993) και ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 621/1994 (L77/1994), έχει επιβληθεί οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σιδηροπυριτίου με περιεκτικότητα σε πυρίτιο 20 έως 96% καταγωγής Βραζιλίας, Βενεζουέλας, Σουηδίας, Νορβηγίας, Ισλανδίας, Καζακστάν, Ρωσίας, Ουκρανίας (ΚΑΝ ΕΚ αριθ. 3359/1993), Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Νότιας Αφρικής (ΚΑΝ ΕΚ αριθ.621/1994).

2. Εξάλλου, με τον ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 3642/1992 (L369/1992) έχει επιβληθεί οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σιδηροπυριτίου με περιεκτικότητα σε πυρίτιο 10 εως 96%.

3. Επειδή ένας κοινοτικός εισαγωγέας ισχυρίστηκε ότι οι τελωνειακές αρχές ορισμένων Κρατών - Μελών εφήρμοσαν τους παραπάνω Κανονισμούς, επίσης στις εισαγωγές σιδηροπυριτίου με μαγνήσιο, με περιεκτικότητα σε πυρίτιο στο 45% και σε μαγνήσιο 4-10%, το οποίο τώρα κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 7202 29 10, οι υπηρεσίες της Κοινότητας, μετά από έρευνα, συμπεραίνουν ότι το ανωτέρω προϊόν δεν είναι ομοειδές προϊόν ως προς το σιδηροπυρίτιο και δεν εμπίπτει στο πνεύμα των ανωτέρω Κανονισμών, κατά συνέπεια δεν ανακύπτει θέμα επιστροφής δασμών αντιντάμπινγκ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, στις περιπτώσεις κατάταξης του προϊόντος, κατά τον χρόνο πριν από την 1.1.1997 στον Κωδικό ΣΟ ΕΧ 7202 29 00.

4. Εν όψει των ανωτέρω θα πρέπει οι Τελωνειακές Αρχές να επιστρέψουν τα ποσά των δασμών αντιντάμπινγκ, που τυχόν έχουν εισπραχθεί για εισαγωγές σιδηροπυριτίου με μαγνήσιο, με περιεκτικότητα σε πυρίτιο στο 45% και σε
μαγνήσιο 4-10% που υπήγετο πριν από την 1.1.1997 στον κωδικό ΣΟ ΕΧ 7202 29 00.

5. Οι επιστροφές θα γίνουν με την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 235 έως 242 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 2913/1992 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και τα αιτήματα για επιστροφή των δασμών πρέπει να υποβληθούν εντός τριών ετών από την ημερομηνία που το ποσό του δασμού γνωστοποιήθηκε στον οφειλέτη, με την υπογραφή
σχετικής πράξης στη διασάφηση τελωνισμού.

6. Ακόμη εφιστάται η προσοχή των Τελωνειακών Αρχών, όπως, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων δασμών, ελέγξουν με ιδιαίτερη προσοχή εάν οι εισαγωγές για τις οποίες ζητείται επιστροφή αφορούν πράγματι σιδηροπυρίτιο με μαγνήσιο με περιεκτικότητα σε πυρίτιο στο 45% και σε μαγνήσιο
4-10%.

7. Τα Ε.Β.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους, όσο και τα λοιπά επιμελητήρια της Χώρας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο