Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2012 ]

Αρ. πρωτ.: οικ. 47563/15.11.2012 Σχετικά με το ποσό της επιστροφής (rebate) προς τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

(Σχετικά με το ποσό της επιστροφής (rebate) προς τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: οικ. 47563

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΟΠΥΥ
www.eopyy.gov.gr

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση: Φαρμάκου
Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής
Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου
Τηλ.:210-6871718   Fax: 210-6871792
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι

Θέμα: «Σχετικά με το ποσό της επιστροφής (rebate) προς τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ»

Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012), παράγραφος ΙΒ.2, παρ.8, καθιερώνεται ποσό επιστροφής (rebate) για τις φαρμακευτικές εταιρείες  ή τους Κατόχους  Αδειών Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και προς τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται στο 5% επί της Νοσοκομειακής τιμής, όπως αυτή ορίζεται από τις αγορανομικές διατάξεις. Το ποσό της επιστροφής θα υπολογίζεται εφεξής επί του τιμολογίου αγοράς. 

Καθώς η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2012, οι εταιρείες– προμηθευτές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να εκδώσουν πιστωτικά τιμολόγια στον Οργανισμό. Για το λόγο αυτό κάθε εταιρεία θα λάβει με σχετική επιστολή ενημέρωση για το ποσό που της αντιστοιχεί μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2012. 
                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  
                    
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο