Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-2012 ]

Άρθρα Η ακηδία των ιθυνόντων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

(Η ακηδία των ιθυνόντων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Λογιστής - Φοροτεχνικός


Ημερομηνία πρώτης ανάρτησης: 6.11.2012
Τελευταία ενημέρωση: 05.12.2012 [βάσει της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 237Α-5.12.2012) που τροποποίησε το άρθρο 14 του ν. 4075/2012 που αφορά την προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ.].


    Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο επαγγελματικός κλάδος των λογιστών - φοροτεχνικών που εκτός των άλλων χειμάζεται και από τις συνεχόμενες αλλαγές στο φορολογικό, εργατικό και ασφαλιστικό τοπίο της χώρας, βρίσκεται ακόμη μια φόρα αντιμέτωπος με την επιδερμική αντιμετώπιση σοβαρότατων θεμάτων από την πλευρά της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Να τονίσουμε ότι οι υπάλληλοι στα τμήματα μηχανοργάνωσης κ.λπ. του Ι.Κ.Α. είναι πάντα εξυπηρετικοί, απαντούν άμεσα σε τυχόν ερωτήματα που δέχονται και γενικώς δείχνουν ότι είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν αν τους χρειαστεί ο συναλλασσόμενος. Το πρόβλημα ως συνήθως δημιουργείται από την ηγεσία και όχι από τους υπαλλήλους οι οποίοι αποτελούν απλά εκτελεστικά όργανα. Στους ιθύνοντες απευθυνόμαστε που πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουν ότι οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της καλής πίστης δεν πρέπει να αποτελούν άγνωστες έννοιες γι΄αυτούς αλλά θα πρέπει να έχουν γίνει κτήμα τους. Ο τίτλος της ανάλυσής μας βρίσκει έρεισμα στην αδιαφορία, στην έλλειψη ενδιαφέροντος των ιθυνόντων για την έγκαιρη ενημέρωση, τη διασφάλιση των συμφερόντων των πολιτών και των επαγγελματιών καθώς και στην προχειρότητα με την οποία τίθενται νομικές διατάξεις που στην πράξη είναι τις περισσότερες φορές ανεφάρμοστες ή ανεδαφικές και δημιουργούν προβλήματα σε όσους ασχολούνται με θέματα που άπτονται της νομοθεσίας του Ιδρύματος. 

    Από την ψήφιση του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 89/11-04-2012) και μετά, εξαιτίας των σημαντικών αλλαγών που επήλθαν δημιουργήθηκαν πολλά ζητήματα που έχρηζαν διευκρινίσεων από τη Διοίκηση του Ι.Κ.Α., έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εργασία όσων ασχολούνται με θέματα μισθοδοσίας προσωπικού.

    Τα θέματα που προέκυψαν δεν ήταν λίγα, αλλά θα αναφερθούμε μόνο σε κάποια βασικά η αντιμετώπιση των οποίων από τους ιθύνοντες του Ιδρύματος, δεν έτυχε της ανάλογης προσοχής και δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους λογιστές-φοροτεχνικούς αλλά και σε όσους ασχολούνται με τη μισθοδοσία του προσωπικού. 

    Ας δούμε δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποδεικνύουν περίτρανα την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες εργοδότες και επαγγελματίες. Δεν θα αναφερθούμε όπως αναφέραμε σε όλα όσα ανέκυψαν μέχρι στιγμής, παρά μόνο στο θέμα της κατάργησης των εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. καθώς και στο θέμα της μηνιαίας υποβολής Α.Π.Δ. Υπάρχουν φυσικά και άλλα φλέγοντα ζητήματα όπως αυτό της συνείσπραξης από 1.1.2013 και εφεξής του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑ.Μ., της ασφάλισης των συγγενικών προσώπων κ.λπ., για τα οποία θα αναφερθούμε σε νέα ανάλυσή μας.  

Κατάργηση εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.*

    Θα ξεκινήσουμε με  την υπόθεση «σήριαλ» της κατάργησης των εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Η τροπολογία για την κατάργηση των ανωτέρω εισφορών μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από την «πόρτα» μέσω νομοσχεδίων, όμως βγήκε από το «παράθυρο» όχι μια, αλλά δύο φορές.  Η Διοίκηση το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτρέχοντας και προτού ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων η επίμαχη τροπολογία, κοινοποίησε δελτίο τύπου με το κάτωθι περιεχόμενο:

«Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012
Δελτίο Τύπου-Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, από 1/9/2012 βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28/τ.Α'/14-2-2012) καταργούνται οι Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35% αντίστοιχα.
Συνεπώς, ασφαλιστικές εισφορές περιόδων ασφάλισης από 1/9/2012 και εφεξής θα καταβάλλονται μειωμένες κατά 1,10%, όσον αφορά στην εργοδοτική εισφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Επισημαίνεται ότι, οι εισφορές ασφαλισμένου υπέρ των ανωτέρω καταργηθέντων Οργανισμών εξακολουθούν να καταβάλλονται κανονικά».     

    Εν συνεχεία, το Ίδρυμα προχώρησε στη διόρθωση των πακέτων κάλυψης του Ο.Π.Σ. με τα νέα δεδομένα και όσοι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούσαν τις σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δικτυακού τόπου του Ι.Κ.Α., διαπίστωναν ότι τα εν λόγω πακέτα κάλυψης είχαν ενημερωθεί με τα νέα ποσοστά εργοδοτικών εισφορών (μειωμένα κατά ποσοστό 1,10%). Μετά τα ανωτέρω οι εταιρείες λογισμικού προσάρμοσαν άμεσα τα προγράμματα μισθοδοσίας ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα και οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις υποβλήθηκαν από την πλειονότητα των λογιστών με μειωμένες εργοδοτικές εισφορές κατά ποσοστό 1,10%.

    Όμως η κατάργηση του ποσοστού 1,10% των εργοδοτικών εισφορών δεν «ντύθηκε» νομοθετικά, αφού η σχετική τροπολογία δεν ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο. Αποτέλεσμα όλων αυτών αρχικά, ήταν η κάτωθι λακωνική ανακοίνωση που εξέδωσε το Ι.Κ.Α. στις 18.10.2012.

«Δελτίο Τύπου-Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ & ΟΕΕ
Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, μετά την από 17-10-12 επιστολή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς τον Διοικητή του Ιδρύματος, σύμφωνα με την οποία η τροπολογία περί κατάργησης των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ, από 1/9/2012, απεσύρθη από το Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου δεν κατέστη νόμος του Κράτους, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ των ως άνω Οργανισμών θα καταβληθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δηλ. εις ολόκληρον».

    Την επόμενη ημέρα, στις 19 Οκτωβρίου 2012, κοινοποιήθηκε από το Ίδρυμα το ακόλουθο έγγραφο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ΘΕΜΑ: Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ.
Σχετ.: Το υπ’αριθμ. 23649/2479/17-10-2012 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Μετά από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναφορικά με τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ και επειδή η σχετική τροπολογία για την κατάργησή τους απεσύρθη από το Κοινοβούλιο, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ των εν λόγω Οργανισμών θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κατόπιν αυτού και επειδή, όπως συνάγεται, η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4046/2012 μετατίθεται χρονικά, ανακύπτει θέμα διαχείρισης των ΑΠΔ Γ’ Τριμήνου 2012 που έχουν ήδη υποβληθεί από τους υπόχρεους εργοδότες και εμφανίζουν μείωση κατά 1,10% των εργοδοτικών εισφορών, των ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός 9/2012 που εμφανίζουν μείωση κατά 1,376%, καθώς και των εισφορών του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 που τυχόν έχουν καταβληθεί με αντίστοιχη μείωση.
Για τους λόγους αυτούς η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε:
1. Η διαχείριση και επεξεργασία των ΑΠΔ Γ’ Τριμήνου 2012 Κοινών Επιχειρήσεων, καθώς και οι ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός 9/2012 που έχουν ήδη υποβληθεί με μειωμένα ασφάλιστρα, θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο από τις Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Οι διαφορές ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 9ου /2012 που θα προκύψουν υπέρ των ανωτέρω Οργανισμών θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 30/11/2012. Η προθεσμία αυτή αφορά μόνο τις περιπτώσεις των εργοδοτών που έχουν μέχρι την έκδοση του παρόντος, υποβάλει ήδη τρέχουσες εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2012 με μείωση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. Για τους λοιπούς υπόχρεους εργοδότες οι τρέχουσες εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2012 θα καταβληθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δηλ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2012.
3. Για τους ασφαλισμένους βάσει του Κεφ. Η’ φορ/τές (ξηράς – λιμένων), επειδή η εργοδοτική εισφορά εισπράττεται συγχρόνως με την αμοιβή και αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο από της 15ης και τελευταίας ημέρας του μήνα, η τυχόν διαφορά εργοδοτικών εισφορών που έχει προκύψει από την ανωτέρω μείωση θα αναζητηθεί με οδηγίες νεοτέρου εγγράφου μας».

   
    Όλο αυτό το διάστημα όμως (μέχρι τις 19.10.2012 που κοινοποιήθηκε το ανωτέρω έγγραφο), οι επαγγελματίες του χώρου βρισκόταν μετέωροι και δεν γνώριζαν τι μέλλει γενέσθαι με το θέμα της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Η πλειονότητα των συνάδελφων είχαν υπολογίσει τη μισθοδοσία του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και έστειλαν εν συνεχεία τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις  με τα νέα ποσοστά. Υπήρχαν βέβαια και συνάδελφοι που περίμεναν μέχρι τελευταία στιγμή μήπως αλλάξει κάτι. Όλη αυτή η αβέβαιη κατάσταση, η απόσυρση της τροπολογίας και η παραπληροφόρηση για το θέμα αυτό – αφού δεν υπήρχε για ένα μήνα σχεδόν  επίσημη ανακοίνωση από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. - δημιούργησε τεράστια προβλήματα, επιφόρτισε με επιπλέον άγχος τους ήδη επιβαρυμένους επαγγελματίες του χώρου και τους προσέθεσε κι άλλες εργατοώρες για να υπολογίσουν εκ νέου τη μισθοδοσία του μηνός Σεπτεμβρίου 2012. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εργοδότες ενημερώθηκαν για το ακριβές ποσό των ασφαλιστικών εισφορών του Σεπτεμβρίου ουκ ολίγες φορές, αφού οι λογιστές και οι υπεύθυνοι προσωπικού και μισθοδοσίας κάθε φορά έπρεπε να ακολουθήσουν τα κελεύσματα των ιθυνόντων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για το ακριβές ποσό (με μειωμένα ποσοστά ή χωρίς).  
    Η όλη κατάσταση και η αντιμετώπιση από πλευράς της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. παρέπεμπε σε άλλες εποχές και συγκεκριμένα στην αρχαία Ελλάδα και στο μαντείο των Δελφών. Νοιώσαμε όλοι όπως οι αρχαίοι Έλληνες που έσπευδαν να πάρουν τον περίφημο χρησμό της Πυθίας ο οποίος ανέφερε «ήξεις αφήξεις ου θνήξεις εν πολέμω», η αμφισημία του οποίου έγκειται στη θέση του κόμματος (πριν ή μετά του «ου»).  

    Σύσσωμος ο κλάδος των λογιστών μέσω των συνδικαλιστικών οργανώσεών του αντέδρασε με επιστολές διαμαρτυρίας για την απαράδεκτη αυτή στάση του Ιδρύματος απέναντι στους εργοδότες αλλά και στους λογιστές-φοροτεχνικούς. Μάλιστα, ένας εκ των συλλόγων (σ.σ. ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών) προχώρησε ακόμη παραπέρα και απέστειλε εξώδικο προς το Ι.Κ.Α. ζητώντας την ικανοποίηση των νομίμων και ευλόγων αξιώσεών του, που πηγάζουν από την παραπάνω υπαίτια και επιζήμια σε βάρος του (και κατ’ επέκταση σε όλους τους συναδέλφους)  συμπεριφορά του Ιδρύματος.

    Όμως το «σήριαλ» δεν τελείωσε εδώ μιας και στο νέο πολυνομοσχέδιο (πλέον ν.4093/2012- ΦΕΚ 222Α/12.11.2012) με τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο ΙΑ.6 του άρθρου πρώτου προβλέπονται τα εξής:
«ΥΠΟΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
9. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισφορά 0,75% επί των ημερομισθίων και μισθών των εργαζομένων υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, η οποία βαρύνει τον οικείο εργοδότη, καταργείται από 1 ης Νοεμβρίου 2012.
10. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 678/1977 (Α'246) και του εδάφιου Γ' του άρθρου 7 του ν. 3144/2003 (Α' 111) εισφορά 0,35% υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας, η οποία βαρύνει τον οικείο εργοδότη, καταργείται από 1ης Νοεμβρίου 2012.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να καθοριστεί και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των περιπτώσεων 9 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου».

Αναμένουμε για το θέμα αυτό τις διευκρινίσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε τη νέα διάταξη ούτε την ημερομηνία εφαρμογής της, ούτε να εικάσουμε πότε θα κοινοποιηθεί η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, διότι δεν διαθέτουμε μαντικές ικανότητες, γεγονός που μας στενοχωρεί αφάνταστα. Βλέπετε, στο Ελληνικό «κράτος», προκειμένου να επιβιώσεις, να ασκήσεις με συνέπεια το επάγγελμά σου ή να οργανώσεις τα οικονομικά της επιχείρησής σου, πρέπει να διαθέτεις τις ικανότητες του μάντη Κάλχα  που σύμφωνα με τον Όμηρο γνώριζε όσο κανείς άλλος τα τωρινά, τα μελλούμενα και τα περασμένα

*
Σημείωση:
Τελικώς το πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε (ν.4093/2012) και εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος υπ' αριθμό  πρωτ.: Φ.80000/ οικ.27047/ 1800/21.11.2012, σύμφωνα με την οποία έγιναν γνωστά τα εξής:
"ΙΑ6.περ. 9,10,11-Κατάργηση εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Με τις διατάξεις των περιπτώσεων αυτών καταργείται η εργοδοτική εισφορά υπέρ των καταργηθέντων πλέον Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) συνολικού ποσοστού 1,10% (0,35% και 0,75%). Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από 1.11.2012".

Προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. (δείτε τα νέα δεδομένα στην σχετική ενότητα μετά τη σύντομη ιστορική αναδρομή)

    Σύντομη ιστορική αναδρομή:

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4075/2012 είχαν προβλεφθεί τα ακόλουθα: 
1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 (Α'
291) υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης ως ακολούθως:
α) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
β) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, τη 19η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
γ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, τη 17η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
δ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, τη 15η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ε) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, τη 13η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
στ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ζ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
η) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
θ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ι) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ια) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την προτελευταία ημέρα από το τέλος του μήνα.
ιβ) Για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web-site) του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1.7.2012 και εφεξής».

Το Ίδρυμα, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες εφαρμογής του νέου μέτρου, κοινοποίησε στις 15.6.20912 το κατωτέρω έγγραφο με το οποίο έδινε διευκρινίσεις για το θέμα της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αλλά και υποβολής Α.Π.Δ.. Το έγγραφο αυτό έχει ως ακολούθως:

Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/118/15.6.2012
ΘΕΜΑ: «Υποβολή Α.Π.Δ. – Προθεσμία καταβολής εισφορών»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89/τ.Α΄/2012) οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση φορέων ή κλάδων, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούνται από 1/7/2012 να υποβάλλουν Α.Π.Δ. κάθε μήνα
Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει βάσει του άρθρου 20 του ιδίου νόμου, να καταβάλλονται μέχρι την πέμπτη (5η ) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα απασχόλησης.
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την τροποποίηση – προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων μισθοδοσίας, την πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνσή τους, κρίνει αναγκαίο η ισχύς των εν λόγω διατάξεων να έχουν εφαρμογή από τον 10/2012 (μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2012).
Κατόπιν των προαναφερομένων, αφενός η υποβολή της Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και αφετέρου οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού καθεστώτος».

    Με βάση το άρθρο 14 του ν. 4075/2012 σε συνδυασμό και με το ανωτέρω έγγραφο του Ι.Κ.Α., από το μήνα 10/2012 και μετά, οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται μηνιαίως πλέον (και όχι τριμηνιαίως) και μάλιστα η προθεσμία υποβολής για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, ορίζεται η 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα, δηλαδή η καταληκτική ημερομηνία εκπνέει στο τέλος της εβδομάδας.

   Γι' αυτό το σοβαρότατο θέμα, η Διοίκηση του Ιδρύματος τηρούσε σιγήν ιχθύος μέχρι χθές 4.12.2012 και δημιούργησε ακόμη μια φορά αναστάτωση, εκνευρισμό και προβληματισμό στους ενδιαφερόμενους. Όλο αυτό το διάστημα οι ενδιαφερόμενοι ήταν μετέωροι και δεν γνώριζαν αν θα υποβάλλουν τις Α.Π.Δ. με το νέο καθεστώς, αν θα μετατεθεί το μέτρο για το νέο έτος κ.λπ..

  Νέα δεδομένα:


Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 237Α-5.12.2012) εκτός των άλλων επήλθαν αλλαγές και στο άρθρο 14 του ν. 4075/2012. Πιο συγκεκριμένα, με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 της Π.Ν.Π. ορίστηκαν τα εξής:
« Άρθρο 14 - Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων.
1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του ν. 2972/2001(Α΄ 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
2. Η ΑΠΔ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web.site) του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2013 και εφεξής


Σημείωση: Στις 4.3.2013, εκδόθηκε η ακόλουθη απόφαση από το Ι.Κ.Α. που διευκρινίζει τη συχνότητα υποβολής της Α.Π.Δ.. Για να τη μελετήσετε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.).


Κλείνοντας να τονίσουμε ότι κατά την άποψή μας οι διοικούντες πρέπει να κατανοήσουν εγκαίρως ότι έχουν υποχρέωση να αποτελούν υποδείγματα ανιδιοτελούς δράσεως και ευγενούς προσηλώσεως στο καθήκον που τους ανατέθηκε και να μην ξεχνούν ότι βάσει της παρ. 1 του άρθρου 103 του Συντάγματος «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό· οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα». Η γραφίδα μας θέλει να θίξει και να καυτηριάσει τα κακώς κείμενα και δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά σε θεσμούς και νοοτροπίες που επιτέλους πρέπει να εκλείψουν αν θέλουμε να πάμε μπροστά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


19 Σχόλια

image description doctor | Νοεμβρίου 6, 2012 3:12 μ.μ. | Απάντηση
Να προσθέσω στο υπέροχο αυτό άρθρο ότι αυτή τη στιγμή το μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ έχει τις καταληκτικές ημερομηνίες της τριμηνιαίας υποβολής ΑΠΔ και δεν δέχεται να υποβληθεί εκ μέρους του εργοδότη μηνιαία ΑΠΔ. Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε.
image description KAROLOS | Νοεμβρίου 6, 2012 3:46 μ.μ. | Απάντηση
Δημήτρη, αν δεν έχεις πρόβλημα, θα προσθέσω την παρατήρησή σου στο άρθρο..Σ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
image description access | Νοεμβρίου 6, 2012 4:53 μ.μ. | Απάντηση
Η ωρες είναι κρισιμες για τη χωρα αλλά η χώρα είμαστε όλοι εμείς που μένουμε εδώ και ζούμε καθημερινά την κρίση στο πετσί μας μέσα από τα ζόρια τα δικά μας και των πελατών μας που ξέρουμε πρώτο χέρι..... Λύση δεν έχω, (εδω ακόμα την ψάχνουν οι "σοφοί" αρχηγοί μας), αλλά θα συμμετείχα σε οποιαδήποτε συζήτηση, κινητοποίηση, διαμαρτυρία, ΑΠΕΡΓΙΑ.... συντονησμένη απο το ΣΥΝΟΛΟ των οργανώσεων του κλάδου (αλήθεια τι μας χωρίζει και δεν υπάρχει ΜΟΝΟ ΜΙΑ άντε ΔΥΟ οργανώσεις) προκειμένου ΝΑ ΠΙΕΣΩ τους "σοφούς" μας επιτέλους να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΤΑ και ΟΧΙ άρπα-κόλλα...
image description Timoros | Νοεμβρίου 6, 2012 4:09 μ.μ. | Απάντηση
Το λαμόγιο ο Ρ. Σπυρόπουλος πρέπει να πει στον κόσμο πόσα χρωστάει το ΠΑΣΟΚ στο ΙΚΑ και ποια η αστική ευθύνη που ο ίδιος φέρει ως γενικός διευθυντής του κόμματος. Ουστ λαμόγιο!! Συγχαρητήρια σε Γραβιά-Κουλογιάννη που έχουν το κουράγιο και κρατάνε επίπεδο (με το λαμόγιο που μας φορτώσανε) και αναλύουν τα χάλια του ΙΚΑ με επαγγελματισμό. Να μου το θυμηθείτε, δεν τον διώχνουν απ' το ΙΚΑ γιατί όποιος αναλάβει επόμενος θα βγάλει στη φόρα ότι το ΙΚΑ είναι κατεστραμμένο εντελώς και άντε μετά να τα μπαλώσουν με την τρόικα...
image description spirosvii | Νοεμβρίου 6, 2012 5:38 μ.μ. | Απάντηση
εσείς θα στείλετε αύριο μηνιαίες ΑΠΔ?
image description doctor | Νοεμβρίου 6, 2012 7:27 μ.μ.
Δεν μπορείς να στείλεις μηνιαία ΑΠΔ. Δεν την δέχεται το σύστημα του ΙΚΑ....
image description Δημήτρης | Νοεμβρίου 6, 2012 6:20 μ.μ. | Απάντηση
Το κακό σε αυτή τη χώρα είναι, πως ακόμα και όταν της δίνετε η ευκαιρία να σπάσει το απόστημα που τι βασανίζει, οι εκάστοτε κυβερνούντες αρνούνται πεισματικά. Τι θα παθαίναν δηλαδή οι θιασώτες της τρόικα αν πατούσαν σε όλα τα παραπάνω και έστελναν στο σπίτι τους καμιά 10αρια ανεπαρκέστατους προισταμένους και διευθυντάδες του ΙΚΑ (μαζί με τους γατζωμένους εδώ και χρόνια επίορκους του δημοσίου τομέα) έτσι για να σφίξουν λίγο οι κώλοι;
image description Nicolas | Νοεμβρίου 6, 2012 6:00 μ.μ. | Απάντηση
Ένα καταπληκτικό άρθρο από τους κ. Κουλογιάννη και κ. Γραβιά. Τα σέβη μου παιδιά. Νίκος Καραδημήτρης
image description mortadelas1 | Νοεμβρίου 6, 2012 8:20 μ.μ. | Απάντηση
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σήμερα επί δύο ολόκληρες ώρες προσπαθούσα να μάθω τι διάολο θα γίνει τελικά με τις προθεσμίες υποβολής των ΑΠΔ περιόδου 10/2012. Καταρχήν να σημειώσω ότι σε πολλούς το θέμα ήταν ακόμα άγνωστο και οι περισσότεροι μου ανέφεραν ότι έχει δοθεί παράταση αναφερόμενοι στην πρόσφατη εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο βλ. Γ99/1/183/19-10-2012, η οποία όμως αναφέρονταν μόνο για την περίοδο του 3ου τριμήνου!!! Το θέμα σε δύο υποκαταστήματα που ρώτησα τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν φυσικά όχι απλώς άγνωστο, αλλά με παρότρυναν αν όντως είναι έτσι όπως τα λέω , να στείλω τις ΑΠΔ και από κει και πέρα δε γ....... με το συμπάθειο!!! Μετά από πολλές προσπάθειες βρήκα κάποιον από την διοίκηση που σήκωσε το τηλέφωνο και πήρα και από κει την απάντηση "κοιτάξτε ακόμα δεν έχουμε κάποια πληροφορία, καλύτερα να περιμένετε και θα σας ενημερώσουμε με έγγραφο"........Τι λέτε βρε καραγκιοζοπαίχτες που θα μας ενημερώσετε και με έγγραφο.....καλύτερα να το βάλετε φωτιά και να μας κάνετε σήματα καπνού, για να το καταλάβουμε ότι κάτι γίνετε επιτέλους σε αυτό το μπουρδέλο το κράτος. Έλεοοοοοος ρε κοπριές!!!
image description mara | Νοεμβρίου 7, 2012 10:07 π.μ. | Απάντηση
Συγχαρητήρια για το λεπτομερές σχόλιο!! Ελπίζω να το διαβάσουν και κάποιοι από αυτούς που αποφασίζουν επιδερμικά, μπας και αποφασίσουν σήμερα!!!
image description Teog | Νοεμβρίου 7, 2012 11:32 π.μ. | Απάντηση
Συγχαρητηρια για το επιπεδο του αρθρου σας
image description Roxanne | Νοεμβρίου 7, 2012 11:10 π.μ. | Απάντηση
Πάντα επίκαιροι παντα έγκυροι! Συγχαρητήρια Κωνσταντίνοι!
image description Η ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΗ | Νοεμβρίου 7, 2012 2:12 μ.μ. | Απάντηση
ΚΑΤ' ΑΡΧΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΙΖΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ. ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ ΘΥΜΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΨΑΧΝΩ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΩ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ... ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ.. ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ... 3 ΣΤΟΥΣ 6 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ Η' ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΠΟΤΕ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΟΥΝ. ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Η ΜΙΘΟΔΟΣΙΑ, ΤΟ ΦΠΑ, Η ΑΠΔ, ΚΤΛ. ΠΑΤΑΣ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ "ΣΥΣΤΗΜΑ" . ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΒΑΛΟΜΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ 10ΠΛΑΣΙΑΣΣΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΜΕ Γ....... ΚΙΟΛΑΣ. Ε ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΚΤΗΝΗ, ΛΕΡΕΣ.
image description ΧΡΥΣΑ | Νοεμβρίου 8, 2012 12:21 π.μ. | Απάντηση
η αληθεια ειναι οτι με ξενισε λιγο ο τιτλος στην αρχη, αλλα οσο το σκεφτομαι τοσο αισιοδοξο τον βρισκω, γιατι μετα την ακηδια ερχεται και η πολιτικη τους κηδεια. Εμεις ας φυλαχτουμε, μην πεσουμε σε αυτη την κατασταση στο μεταξυ , γιατι μας περιμενει πολυ δουλεια να ξαναφτιαξουμε οσα γκρεμισαν.
image description MIKA | Νοεμβρίου 13, 2012 12:30 μ.μ. | Απάντηση
Η απαντηση απο προϊσταμένους σε υποκαταστηματα του ΙΚΑ: δεν ισχύει η μηνιαία ΑΠΔ θα ισχυσει απο το 2013.Και στην ερώτησή μου αν θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση για αυτό;;;;Μάλλον όχι γιατί είναι σαφές:υπάρχει ο νόμος που λέει για τισ μηνιαίες ΑΠΔ αλλά δεν υπάρχει εφαρμοστική εγκύκλιος,οπότε δεν έχει εφαρμογή ο νόμος!Τι να πω!!!Ωστόσο κυκλοφορούν ακόμα οι ημερομηνίες υποβολής μηνιαίας ΑΠΔ στα φορολογικά site.Μας δουλεύουν απο την διοίκηση του ΙΚΑ άγρια....
image description KAROLOS | Νοεμβρίου 13, 2012 12:46 μ.μ. | Απάντηση
Οι ημερομηνίες που έχουμε στο δικό μας site είναι βάσει του ισχύοντος νόμου. Όμως στις παρατηρήσεις κάθε ημερομηνίας αναφέρουμε τι συμβαίνει για να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος.
image description GRD | Νοεμβρίου 13, 2012 12:36 μ.μ. | Απάντηση
Τί πρόστιμο να επιβάλλουμε στο ΙΚΑ για τις ενέργειές του. Το ΙΚΑ όπως και ΟΛΑ τα ασφαλιστικά ταμεία είνια χρεοκοπημένο ,έχουν καταχραστεί και σπαταλήσει τις εισφορές εκατομμυρίων εργαζομέων αλλά και εργοδοτών ,δεν έχουν λεφτά για συντάξεις και φάρμακα και παίζουν με νομικίστικες διαδικασίες μήπως και βρουν έσοδα τέτοιες εποχές. Να κλείσει άμεσα το ΙΚΑ και ΟΛΑ τα ασφαλιστικά ταμεία είναι παντελώς άχρηστα. Οι εργαζόμενοι να κάνουν μόνοι τους διαχείρηση των συνολικών εισφορών (που θα εισπράττουν πλέον οι ίδιοι μετρητοίς μέσω από τις μισθοδοσίες).
image description GRD | Νοεμβρίου 13, 2012 12:12 μ.μ. | Απάντηση
...συνέχεια Χιλιάδες επιχειρήσεις ασχολούνται με τις παλινωδίες του ΙΚΑ και της κάθε Δημόσιας Υπηρεσίας που δεν ξέρουν τις τους γίνεται και δεν τους νοιάζει ,μας κατέστρεψαν στην κυριολεξία και χαζογελούν πίσω από την πλάτη μας. Οι διευθυντές και οι υπάλληλοι του ΙΚΑ σπάνε πλάκα κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται ή τηλεφωνεί σαυτούς.
image description G.M. | Δεκεμβρίου 4, 2012 12:07 μ.μ. | Απάντηση
η μονη χωρα που αυξάνει φορους-συντελεστες-εισφορες και αντι να εισπρατει περισσοτερα...................παιρνει λιγότερα..... γιατι δεν κανουν το αντιθετο? αν ολοι οι έλληνες δεν κανουν δηλωση τι θα γίνει....θα "φανε" ολοι προστιμο?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο