Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-1997 ]

Σ. 1993/14.11.1997 Λήψη μέτρων κατά τη διακίνηση αλκοολούχων προϊόντων

(Λήψη μέτρων κατά τη διακίνηση αλκοολούχων προϊόντων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΛήψη μέτρων κατά τη διακίνηση αλκοολούχων προϊόντων Σ.1993/139/14.11.1997

Μετά την κατάργηση των ΕΥΤΕ και την έναρξη της λειτουργίας του ΣΔΟΕ και λόγω του ότι, ορισμένες αρμοδιότητες σχετικά με την παρακολούθηση και τους ελέγχους της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ, περιήλθαν στο σώμα αυτό, η Υπηρεσία μας με την υπ' αριθ. Φ465/281/31.7.1997 ΕΥΟ, έδωσε οδηγίες προς τις Τελωνειακές αρχές ως προς τη λήψη μέτρων κατά την εξαγωγή ή διαμετακόμιση υποκειμένων σε ΕΦΚ εμπορευμάτων.
Με το αριθ. 17671/5.11.1997 έγγραφο του ΣΔΟΕ, η περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ, ζήτησε από την Υπηρεσία μας, να της γνωστοποιούνται τα εκδιδόμενα από τις Τελωνειακές Αρχές ΣΔΕ διακίνησης οινοπνεύματος και αλκοολούχων ποτών. Συναφώς με τα παραπάνω, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1. Κατ'αρχήν, όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του Ν.2127/1993, όπως ισχύει, εναρμονίστηκε προς το Κοινοτικό Δίκαιο το καθεστώς που διέπει τα προϊόντα ΕΦΚ (πετρελαιοειδή, καπνικά, αιθυλική αλκοόλη).

2. Σύμφωνα με το άρθρο 64, παρ. 1 του πιο πάνω νόμου, η διακίνηση των προϊόντων αυτών σε καθεστώς αναστολής, πραγματοποιείται με την κάλυψη του Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (ΣΔΕ), το οποίο συντάσσει ο αποστολέας των εμπορευμάτων. Η ευθύνη επομένως της ορθής σύνταξης του πιο πάνω Συνοδευτικού εγγράφου,
βαρύνει τον αποστολέα - εγκεκριμένο αποθηκευτή των εμπορευμάτων, που μεριμνά για τη διαβίβαση των αντιτύπων του εγγράφου αυτού στους κατά περίπτωση αρμοδίους παραλήπτες, ενώ η ευθύνη της Τελωνειακής Αρχής εντοπίζεται κυρίως στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του ΣΔΕ με όλα τα αναγκαία στοιχεία.

3. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 της Δ423/276/19.3.1993 ΑΥΟ, το αντίτυπο Νο 5 του ΣΔΕ, που εκδίδεται σε κάθε περίπτωση που η έξοδος των προϊόντων δεν συνδυάζεται με άμεση θέση σε ανάλωση, αποστέλλεται άμεσα στην Τελωνειακή Αρχή ελέγχου και εποπτείας της φορολογικής αποθήκης, από την οποία πραγματοποιείται η έξοδος των προϊόντων αυτών.

4. Μέσα στα παραπάνω πλαίσια, οι Τελωνειακές Αρχές ελέγχου και εποπτείας φορολογικών αποθηκών αλκοολούχων προϊόντων, θα πρέπει εφ' εξής να διαβιβάζουν άμεσα στην πιο πάνω Υπηρεσία (FAX: 64.82.007 ή και 64.90.185) αντίγραφο του αντιτύπου Νο 5 του ΣΔΕ που θα τους αποστέλλεται από τον αποστολέα (διακινητή) των εν λόγω προϊόντων, σημειώνοντας ενδεχομένως και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο