Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-1997 ]

Ε. 2051/12.11.1997 Καθεστώς εισαγωγής μη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Λ. Κίνας κατανομή έτους 1998

(Καθεστώς εισαγωγής μη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Λ. Κίνας κατανομή έτους 1998 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚαθεστώς εισαγωγής μη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Λ. Κίνας κατανομή έτους 1998
Ε.2051/328/Α0019/12.11.1997

Σας κοινοποιούμε το αριθ. 123108/Ε3/3108/16.7.1997 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή.


Καθεστώς εισαγωγής μη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Λ. Κίνας. Κατανομή έτους 1998
123108/Ε3/3108/16.7.1997

Α) Καθεστώς ποσόστωσης

Με τον κανονισμό της Ε.Ε. του οποίου επίκειται η δημοσίευση, καθορίζεται το καθεστώς που θα ισχύσει για την κατανομή των ποσοστώσεων εισαγωγών ορισμένων προϊόντων (μη κλωστοϋφαντουργικών) καταγωγής Λ. Κίνας για το έτος 1998. Στην εν λόγω κατανομή μπορούν να λάβουν μέρος παραδοσιακοί και νέοι εισαγωγείς, ως ακολούθως:

1. Παραδοσιακοί εισαγωγείς

Παραδοσιακοί εισαγωγείς θεωρούνται αυτοί που έχουν πραγματοποιήσει εισαγωγές κατά το έτος 1995 από την υπό κρίση χώρα (Λ. Κίνα) για το συγκεκριμένο προϊόν. Οι παραδοσιακοί εισαγωγείς προκειμένου να συμμετάσχουν στην κατανομή, πρέπει, συνημμένα στην αίτησή τους να υποβάλουν αντίγραφα των διασαφήσεων των εισαγωγών
τους για το συγκεκριμένο είδος και από την συγκεκριμένη χώρα, για το έτος 1995. Οι διασαφήσεις πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένες από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
Η ακρίβεια των ως άνω στοιχείων θα ελέγχεται από τα Ε.Β.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης προκειμένου αυτά να αποστέλλονται στην συνέχεια στην Υπηρεσία μας. Σε περίπτωση, που στην αίτηση δεν επισυνάπτονται οι κατά τ' ανωτέρω διασαφήσεις, η αίτηση θα αντιμετωπισθεί ως νέου εισαγωγέα.

2. Νέοι εισαγωγείς

Η ποσότητα/αξία που θα αναφέρουν οι νέοι εισαγωγείς στην αίτησή τους, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο

Παράρτημα ΙΙ.

3. Ολες οι αιτήσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής κατατίθενται στα Ε.Β.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης μέχρι και 12.9.1997.
Τονίζεται ότι, κατόπιν σχετικής κοινοτικής οδηγίας, οι αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές.

4. Η διάρκεια ισχύος των χορηγούμενων αδειών για τον εκτελωνισμό είναι δώδεκα (12) μήνες από 1.1.1998, ήτοι μέχρι 31.12.1998.

5. Παρακαλείται το Γραφείο Τύπου όπως προβεί στις κατάλληλες ενέργειες δημοσίευσης του παρόντος στον ημερήσιο οικονομικό τύπο.

6. Παρακαλούνται τα Ε.Β.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης όπως προβούν σε ενημέρωση των άλλων Ε.Β.Ε. και των μελών τους.

7. Αποστέλλονται συνημμένα:

Παράρτημα Ι που αφορά στην κατανομή των ποσοστώσεων του 1998.
Παράρτημα ΙΙ του ιδίου που αφορά στη μέγιστη ποσότητα, που μπορεί να ζητηθεί από κάθε νέο εισαγωγέα.

Β. Καθεστώς επιτήρησης

Αποστέλλονται επίσης συνημμένα (Παράρτημα ΙΙΙ) οι κωδικοί που τελούν σε καθεστώς επιτήρησης από 1.1.1998.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο