Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2012 ]

Αριθμ. πρωτ.: 41430/31.10.2012 Νέος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

(Νέος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα 31 Οκτωβρίου 2012
Α.Π. 41430

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744975
Φαξ: 210 37 44 713

ΘΕΜΑ: Νέος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και στον αντίκτυπό της στην Ευρώπη, το 2007 πρότεινε μια σειρά προγραμμάτων ώστε να τονωθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης.

Στις ιδιαιτέρως δύσκολες οικονομικές συνθήκες που ακολούθησαν, αυτές οι δυνατότητες χρηματοδότησης συνέβαλαν σε κάποιο βαθμό στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης και βοήθησαν να διατηρηθεί ο ρυθμός επίτευξης των εξαιρετικά υψηλών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε μια Ένωση 27 κρατών μελών.

Τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013 έδωσαν μεγάλη έμφαση στην έρευνα, στη στήριξη της ανάπτυξης δικτύων για εμπορεύματα, ανθρώπους και ενέργεια, και συνέβαλαν στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς και στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, η ΕΕ θέσπισε απλούς, πρακτικούς και διαφανείς κανόνες για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Ο προγραμματισμός είναι το ουσιαστικό κριτήριο της καλής διακυβέρνησης. Για τον σκοπό αυτό, όλα τα θεσμικά κοινοτικά όργανα έχουν αρχίσει να εργάζονται για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών κεφαλαίων μετά το 2013 υπό το δόγμα "Θέλουμε να σας προσφέρουμε «περισσότερη Ευρώπη» για τα ίδια χρήματα".

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τη νέα έκδοση του οδηγού για τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, ο οποίος έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμος μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών από τον κάτωθι σύνδεσμο:


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ο. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο