Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-2012 ]

Αρ. πρωτ.: 46012/29.10.2012 Συμπληρωματικές οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

(Συμπληρωματικές οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα 29/10/2012
Αρ. πρωτ.: 46012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες: Σ. Αθανασίου
Τηλ.: 210 3332261

Εγκύκλιος

Συμπληρωματικές οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

Στην 48175/22-10-2008 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δίνονται οδηγίες σχετικά με τα συστατικά στοιχεία που αποτελούν ή δεν αποτελούν τεκμήρια έναρξης υλοποίησης της επένδυσης.

Στο εδάφιο β iii της παραγράφου 3 της εν λόγω εγκυκλίου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια και συγκεκριμένα σε φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μικρότερης των 20 κιλοβάτ( kWp).

Η αναφορά αυτή ενίοτε ερμηνεύεται ότι δεν καταλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά συστήματα μεγαλύτερης ισχύος.

Κρίνεται επομένως σκόπιμο να δοθούν οι ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 33017/25.7.2007 (ΦΕΚ 1292 Β’) και ειδικότερα το άρθρο 2 «Ειδικά δικαιολογητικά» η προσφορά σύνδεσης με το δίκτυο ή το σύστημα είναι απαραίτητο παραστατικό που πρέπει να συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής.

Η προσφορά σύνδεσης, ανάλογα με την πολιτική των κατά τόπους διαχειριστών των δικτύων διανομής ενέργειας πιθανόν προϋποθέτει και την σύναψη σύμβασης και ενδεχομένως πληρωμής παραβόλου ή άλλου χρηματικού αντιτίμου.

Όπως αναφέρεται και στην 48175/22-10-2008 εγκύκλιο οι συμφωνίες αυτές έχουν αντικείμενο που δεν αφορά το κύριο παραγωγικό έργο και δεν σχετίζονται με τις κατασκευαστικές εργασίες ή την προμήθεια εξοπλισμού, αλλά την μελλοντική παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης και τελούν υπό την προϋπόθεση της υλοποίησης του έργου.

Κατά συνέπεια οι συμφωνίες που συνάπτονται (ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις) στα πλαίσια επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανεξαρτήτως ισχύος και αφορούν τη σύνδεση με το δίκτυο ή σύστημα διανομής, καθώς και οι πληρωμές που σχετίζονται με αυτές και πραγματοποιούνται πριν την αίτηση υπαγωγής δεν αποτελούν τεκμήριο έναρξης υλοποίησης της επένδυσης.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο