Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-1997 ]

ΠΟΛ.1297/10.11.1997 Κοινοποίηση Π.Δ.280/1997 "Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων"

(Κοινοποίηση Π.Δ.280/1997 "Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων" )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚοινοποίηση Π.Δ.280/1997 "Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων"
1114547/1900/Α0006/ΠΟΛ.1297/10.11.1997

1. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, αντίγραφο του Π.Δ.280/1997 "Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων", που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 203/A'/8.10.1997.

2. Με τις διατάξεις του παραπάνω καθορίζεται ο αριθμός των Ελεγκτικών Κέντρων, οι έδρες και οι αρμοδιότητές τους, η εσωτερική διάρθρωση και η στελέχωση αυτών, καθώς και τα λοιπά θέματα οργάνωσης του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων.

3. Ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας κάθε Ελεγκτικού Κέντρου (Εθνικού ή Περιφερειακού), θα ορισθεί με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση των εκκρεμών θεμάτων (εξεύρεση κτιρίων στέγασης των Ελεγκτικών Κέντρων, επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων και λοιπού προσωπικού στελέχωσης αυτών, εξοπλισμός με τα απαραίτητα μέσα κ.λπ.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο