Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-11-1997 ]

Α4600/194/04.11.1997 Μη είσπραξη Φ.Π.Α. στην εισφορά υπέρ Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

(Μη είσπραξη Φ.Π.Α. στην εισφορά υπέρ Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Μη είσπραξη Φ.Π.Α. στην εισφορά υπέρ Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
Α.4600/194/4.11.1997

1. Με αφορμή ερωτήματα Τελωνειακών Αρχών, αλλά και ενδιαφερομένων εισαγωγέων φαρμάκων, σχετικά με τον υπολογισμό ή όχι της εισφοράς υπέρ ΤΣΑΥ στη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για τον υπολογισμό του ΦΠΑ στις εισαγωγές φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων από τρίτες χώρες, λόγω της τροποποίησης της αριθμ. 14/1989
αγορανομικής διάταξης με την αριθμ. Α3/2264/29.9.1997 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την έναρξη ισχύος του άρθρου 63 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α'/1997) και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, με το υπ' αριθμ. Α3/2563/27.10.1997 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, σας πληροφορούμε ότι η εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή των ανωτέρω αγαθών στη χώρα μας.


2. Τυχόν χρηματικές παρακαταθήκες που συστήθηκαν στα Τελωνεία, λόγω της σύγχυσης που δημιουργήθηκε από την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, λύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο