Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-1997 ]

ΠΟΛ.1293/6.11.1997 Αξία εκποιουμένων δημοσίων κτημάτων

(Αξία εκποιουμένων δημοσίων κτημάτων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑξία εκποιουμένων δημοσίων κτημάτων 1113551/7944/Α0010/ΠΟΛ.1293/6.11.1997

Διαπιστώθηκε, ότι κατά την εκποίηση δημοσίων κτημάτων, η υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτίμηση των ακινήτων αυτών είναι ελλειπής, γι' αυτό παρακαλούμε, στο εξής, μαζί με τα δικαιολογητικά που υποβάλλετε, σύμφωνα με την αριθ. 1087903/1481/0006Β'/28.8.1997 (ΦΕΚ 779/Β'/29.8.1997) απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών και τις αριθ. 1094019/6519/0010/16.9.1997 και 1090475/6400/0010/ΠΟΛ.1259/18.9.1997 εγκυκλίους μας, να περιλάβετε:

1. Προκειμένου για δημόσια κτήματα που βρίσκονται σε περιοχή όπου εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, το αντίστοιχο φύλλο υπολογισμού της αξίας αυτών, καθώς και έκθεση εκτίμησης του υπό μεταβίβαση ακινήτου από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ.

2. Προκειμένου για δημόσια κτήματα που βρίσκονται σε περιοχή όπου εφαρμόζεται το μικτό σύστημα (άρθρο 41α' του Ν.1249/1982), έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας του γηπέδου από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ, καθώς και το αντίστοιχο φύλλο υπολογισμού της αξίας των κτισμάτων.

3. Προκειμένου για δημόσια κτήματα που βρίσκονται σε περιοχή όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας του δημοσίου κτήματος από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ, με βάση τα συγκριτικά στοιχεία.

Τα πιο πάνω στοιχεία απαιτούνται και για τις εκτιμήσεις δημοσίων κτημάτων σε δήμους, κοινότητες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, σωματεία κοινής ωφέλειας κ.λπ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο