Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2012 ]

Αριθμ. πρωτ.: 85345οικ/11.10.2012 Εφαρμογή διατάξεων αναφορικά με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

(Εφαρμογή διατάξεων αναφορικά με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 11 -10-2012 
Αριθμ. Πρωτ.: 85345οικ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96 
Ταχ. Κώδικας : 115 27 
TELEFAX : 210.77.67. 365 
Πληροφορίες : Ράντη Κ 
Τηλέφωνο : 210.77.67.140

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων αναφορικά με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 326 του ν. 4072/2012 συμπληρώθηκαν οι αντίστοιχες του άρθρου 4, παρ. 1, του ν. 3068/2002 αναφορικά με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Με τις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ουσιωδώς ότι, προκειμένου να εκτελεστεί δικαστική απόφαση από την οποία απορρέει χρηματική υποχρέωση του δημοσίου, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, απαιτείται η προσκόμιση από το δικαιούχο εγγυητικής επιστολής τράπεζας ισόποσης με την απαίτησή του κατά του Δημοσίου. Σημειώνουμε ότι το ύψος της εγγυητικής επιστολής μπορεί κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου να μειώνεται μέχρι το ήμισυ, με απόφαση του δικαστηρίου που εξέδωσε την εκτελεστή απόφαση.

Διευκρινίζεται ότι η εγγυητική επιστολή θα εκδίδεται υπέρ του φορέα που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη και θα διαβιβάζεται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία αυτού (Τμήμα Προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης). Θα επιστρέφεται δε μετά από την προσκόμιση πιστοποιητικού αμετάκλητης υπέρ του αντιδίκου του υποχρέου, επίλυσης της διαφοράς ή της μη ασκήσεως ενδίκου μέσου ή βοηθήματος μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες κατά λόγω αρμοδιότητας.
Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης
Β. Νικολοπούλου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο