Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: 7222/12/10.9.2012 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μέλη οικογένειας έλληνα (ανιόντες) τα οποία δεν συντηρούνται από αυτόν

(Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μέλη οικογένειας έλληνα (ανιόντες) τα οποία δεν συντηρούνται από αυτόν)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΠ: 7222 /12
(7221/12)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 10563, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2131361387
Πληροφορίες: Δ. Τρομπούκη
E-mail: [email protected]    
                      
Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων
Σχετ: Το υπ’ αρ 2012/1227/6.3.2012 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με θέμα την δυνατότητα χορήγησης δελτίου διαμονής μέλους οικογένειας έλληνα σε ανιόντες οι οποίοι δεν συντηρούνται από αυτόν, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως αναφέρετε και στο έγγραφό σας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 61 του ν.3386/2005, μεταξύ των προϋποθέσεων για τη χορήγηση δελτίου διαμονής μελών οικογένειας έλληνα σε πολίτες τρίτων χωρών και εν προκειμένω σε  ανιόντες  της συζύγου, είναι τα μέλη αυτά να συντηρούνται από τον Έλληνα.

Εν προκειμένω, από τον έλεγχο των στοιχείων του σχετικού φακέλου προκύπτει με σαφήνεια ότι ο ενδιαφερόμενος είναι αυτοσυντηρούμενος, όπως ο ίδιος αναφέρει στην αίτηση δήλωσή του. Ως εκ τούτου, για τον συγκεκριμένο πολίτη δεν πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις και δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στη χορήγηση δελτίου διαμονής σύμφωνα με τα ανωτέρω. Όσον αφορά στη σύζυγο του ενδιαφερόμενου, η οποία είχε άδεια για οικογενειακή επανένωση, θα πρέπει να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο ότι συντηρείται από τον έλληνα και ότι διαθέτει πλήρη  ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας. Σε αυτή την περίπτωση, η υπηρεσία σας μπορεί να προχωρήσει στη χορήγηση του δελτίου διαμονής υπό τον όρο ότι στο πρόσωπό της πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

Τέλος, και για τις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων τα ενήλικα τέκνα αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, προκειμένου να τους χορηγηθεί δελτίο μέλους οικογένειας έλληνα θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι συντηρούνται από τον έλληνα πολίτη από την σχέση με τον οποίο έλκουν το σχετικό δικαίωμα. Εφιστούμε την προσοχή σας ότι σε διαφορετική περίπτωση καταστρατηγείται το νόημα της συγκεκριμένης ρύθμισης και το δικαίωμα που αυτή παρέχει.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.  Η  Διευθύντρια
Μ. Ασκιανάκη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο