Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-2012 ]

ΠΟΛ.1194/5.10.2012 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1182/13 09 2012 (ΦΕΚ 2563 τ. Β/21.09.2012 από τα ΚΤΕΛ και τις ΚΤΕΛ Α.Ε.

(Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1182/13 09 2012 (ΦΕΚ 2563 τ. Β/21.09.2012 από τα ΚΤΕΛ και τις ΚΤΕΛ Α.Ε.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
I. 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β'
II. 15η Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α'& Β'

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Α. Κατρινάκη 
Τηλέφωνο : 210-3645848 
Fax : 210-3645413

ΠΟΛ 1194

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1182/13 09 2012 (ΦΕΚ 2563 τ. Β/21.09.2012 από τα ΚΤΕΛ και τις ΚΤΕΛ Α.Ε.

1. Με την παράγραφο 2 της με αριθ. πρωτ. ΠΟΛ.1182/13.9.2012 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2653/Β'/21.09.2012) ορίζεται ότι για την εκμίσθωση των (αστικών ή υπεραστικών) λεωφορείων, οι ΚΤΕΛ Α.Ε. συντάσσουν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο εκκαθάριση προς κάθε ιδιόκτητη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου, κατ' αναλογία των οριζομένων με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του ΚΒΣ στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η συνολική αποζημίωση για το τρίμηνο που αφορά η εκκαθάριση και ο αναλογών ΦΠΑ ο οποίος υπολογίζεται με τον κανονικό συντελεστή (23%).

Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τα ΚΤΕΛ που διατηρούν τη νομική τους μορφή κατά τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 4 του ν. 2693/2001.

2. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.3/24.11.1992 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) είναι δυνατή η έκδοση της εκκαθάρισης που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του νομοθετήματος αυτού, και για μικρότερα του μήνα χρονικά διαστήματα. Κατ' ανάλογη εφαρμογή το ίδιο ισχύει και για τις εκκαθαρίσεις, που ορίζοντα, με Υπουργικές Αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα αυτού η έκδοση των οποίων προβλέπεται για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1098/21.6.2010 εγκύκλιο, προκύπτει ότι ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του φόρου είναι εκείνος που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι είναι δυνατή η έκδοση περισσότερων εκκαθαρίσεων που αφορούν παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν εντός ενός ημερολογιακού τριμήνου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω ΑΥΟ ΠΟΛ.1182/13.9.2012 ισχύει από 21.9.2012 (ημερομηνία δημοσίευσής της) και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ολόκληρο το τίμημα της μίσθωσης λεωφορείων που αφορά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους με τον κανονικό συντελεστή, διευκρινίζουμε ότι είναι δυνατή η έκδοση μιας εκκαθάρισης για το χρονικό διάστημα από 1.7.12 μέχρι 20.9.12, στην οποία θα υπολογιστεί ο φόρος με το συντελεστή που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία αυτή (13%) και μια εκκαθάριση για το χρονικό διάστημα από 21.9.12 μέχρι 30.9.12, στην οποία ο φόρος θα υπολογιστεί με τον κανονικό συντελεστή (23%).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


1 Σχόλια

image description askounis | Οκτωβρίου 12, 2012 8:20 π.μ. | Απάντηση
Μπράβοοοο.Για 10 μέρες του Σεπτέμβρη θα τα κάνουμε μαντάρα.Ελάτε εσείς να τα φτιάξετε.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο