Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-1997 ]

Υ.1766/197/23.10.1997 Φορολογικό στοιχείο για επιστροφή Ε.Φ.Κ. Καυσίμων

(Φορολογικό στοιχείο για επιστροφή Ε.Φ.Κ. Καυσίμων)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΦορολογικό στοιχείο για επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων Υ.1766/197/23.10.1997

Σε συνέχεια της αριθμ. Δ.401/23/20.3.1997 Α.Υ.Ο., σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του αριθμ. 1089562/524/0015/10.9.1997 εγγράφου της 15ης Διεύθυνσης βιβλίων και στοιχείων, σύμφωνα με το οποίο ο επιτηδευματίας που εισπράττει χρηματικά ποσά από επιστροφές εμμέσων φόρων κ.λπ. από τις ΔΟΥ ή τα τελωνεία, θα εκδίδει αθεώρητο τιμολόγιο και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Φορολογικό στοιχείο για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. Καυσίμων 1089562/524/0015/10.9.1997

Απαντώντας στο υπ' αριθμ. 159/19.8.1997 έγγραφό σας και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., όπως ερμηνεύτηκαν με την παρ. 12.7 της εγκυκλίου ΠΟΛ.3/25.11.1992, από την κοινοποίηση της εγκυκλίου αυτής ο επιτηδευματίας που εισπράττει χρηματικά ποσά από επιστροφές εμμέσων φόρων, δασμών κ.λπ. από τις ΔΟΥ ή τα τελωνεία, θα εκδίδει αθεώρητα τιμολόγια. Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι οι εκμεταλλευτές των πλοίων, οι εφοδιασμοί των οποίων με καύσιμα φορολογηθέντα αποτελούν αντικείμενο επιστροφής του Ε.Φ.Κ., με βάση την Α.Υ.Ο. Δ.401/23/20.3.1997 (ΦΕΚ/242/Β'/1995), κατά την είσπραξη του φόρου αυτού από τα αρμόδια τελωνεία, υποχρεούνται να εκδίδουν προς αυτά αθεώρητο τιμολόγιο.
Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., Διεύθυνση 18η, που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο