Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-1997 ]

ΠΟΛ.1286/1.10.1997 Υποβολή ή μή Δήλωσης Μεταβολών σε περίπτωση πραγματοποίησης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων

(Υποβολή ή μή Δήλωσης Μεταβολών σε περίπτωση πραγματοποίησης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 1/10/1997
Αρ. Πρωτ.: 1100009/5499/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
Τμήμα ΑΆ
Γραφείο VIES

ΠΟΛ.: 1286

ΘΕΜΑ: Υποβολή ή μη Δήλωσης Μεταβολών σε περίπτωση πραγματοποίησης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

Υστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση μεταβολών, σε κάθε περίπτωση που μεταβάλλονται στοιχεία τα οποία αναφέρονται στη δήλωση έναρξης δραστηριότητας.

Οπως είναι γνωστό, μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να δηλώνει ο υποκείμενος, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, είναι π.χ. όταν γίνεται διερεύνηση των ασκουμένων δραστηριοτήτων, ιδρύει ή κλείνει ένα υποκατάστημα, όταν αλλάζει η έδρα της επιχείρησής του, όταν διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις ή αποκτήσεις ή παρέχει υπηρεσίες κ.λπ.). Τα στοιχεία αυτά έχουν προβλεφθεί επί του εντύπου της οικείας δήλωσης και ειδικότερα στους Κωδικούς 056 και 059.

Εξάλλου, από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 29, του ίδιου ως άνω νόμου, επιβάλλεται η χρησιμοποίηση του προθέματος "EL" πριν από τον ΑΦΜ/ΦΠΑ στα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα φορολογικά στοιχεία κατά την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 10α, 10β και 22α.

Επισημαίνεται ότι το μητρώο VIES αποτελείται από τέσσερα διακεκριμένα Υπομητρώα:

α) Το Υπομητρώο των Υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.
β) Το Υπομητρώο των Υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.
γ) Το Υπομητρώο των Υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις.
δ) Το Υπομητρώο των Υποκειμένων στο φόρο που παρέχουν υπηρεσίες.

2. Υστερα από τα παραπάνω και επειδή η ενημέρωση του Μητρώου VIES με τα ορθά δεδομένα είναι υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ενωσης, βάσει του Κανονισμού 218/92/ΕΟΚ, είναι επιβεβλημένο όπως οι υποκείμενοι στο φόρο υποβάλλουν Δήλωση Μεταβολών όταν επιθυμούν και συντρέχουν οι ροϋποθέσεις να ενταχθούν σε ένα ή σε διαφορετικό Υπομητρώο από εκείνο στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί, με βάση είτε τη δήλωση έναρξής τους, είτε προηγούμενη δήλωση μεταβολών. Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και στην περίπτωση που
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή τους από ένα εξ αυτών. Σε περίπτωση δε, που δεν υποβάλλεται η ως άνω δήλωση μεταβολών ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα μετά την 11.9.1997, επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο