Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-1997 ]

Ε.2186/351/Α0019/22.10.1997 Καθεστώς εισαγωγής ορισμένων χαλυβουργικών προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας που υπόκεινται στο σύστημα Διπλού Ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια

(Καθεστώς εισαγωγής ορισμένων χαλυβουργικών προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας που υπόκεινται στο σύστημα Διπλού Ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚαθεστώς εισαγωγής ορισμένων χαλυβουργικών προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας που υπόκεινται στο σύστημα Διπλού Ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια Ε.2186/351/Α0019/22.10.1997

Σας κοινοποιούμε το αριθμ. 12404/Ε3/4054/7.8.1997 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος για ενημέρωση και εφαρμογή.

124054/Ε3/4054/7.8.1997

Με βάση τον κανονισμό 1526 (O.J.L.210/4.8.1997) θεσπίστηκε σύστημα διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια στις εισαγωγές χαλυβουργικών προϊόντων του επισυναπτόμενου παραρτήματος καταγωγής Ουκρανίας μέχρι 31.12.1999. Για την έκδοση εγγράφου επιτήρησης για την εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων αυτών, θα είναι απαραίτητη η προσκόμιση άδειας εξαγωγής εκδοθείσα από την αρμόδια αρχή της Ουκρανίας. Δεν απαιτείται η προσκόμιση του εγγράφου εξαγωγής για τα εμπορεύματα που έχουν ήδη αποσταλεί στην Κοινότητα πριν από την
4.8.1997.

Οι αποστολές θεωρούνται ότι έλαβαν χώρα την ημερομηνία φόρτωσης στο εισαγωγικό μέσο μεταφοράς.
Σημειώνεται ότι τα έγγραφα επιτήρησης που έχουν ήδη εκδοθεί και τα προϊόντα των οποίων δεν φορτώθηκαν μέχρι και 4.8.1997, παύουν να ισχύουν. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα:

- στο κεφάλαιο ΙΙΙ, "Καθεστώς διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια" του εγγράφου μας 70401/Ε3/9448/21.12.1995,
- στο έγγραφό μας 107508/Ε3/7508/18.12.1996, που αφορά την ισχύ των εγγράφων επιτήρησης.
Τα Ε.Β.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης παρακαλούνται όπως, πέραν των γνωστοποιήσεων των προαναφερόμενων στα κατά τόπους Ε.Β.Ε. και στα μέλη τους, προβούν άμεσα και σε σχετική δημοσίευση στον οικονομικό τύπο.

Παράρτημα

Πίνακας Προϊόντων που Υπόκεινται στο Σύστημα Διπλού Ελέγχου χωρίς Ποσοτικά Ορια Καταγωγής Ουκρανίας

Ταινίες ψυχρής έλασης πλάτους κάτω των 500mm.


7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90

Ηλεκτρικές λαμαρίνες με μη προσανατολισμένους κόκκους


7211 23 91
7225 19 10
7225 19 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90

Ηλεκτρικές λαμαρίνες με προσανατολισμένους κόκκους


7226 11 90ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο