Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2012 ]

Αρ. πρωτ.: 49/2.8.2012 Παροχή Οδηγιών σχετικά με την διαδικασία διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων που προέκυψαν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

(Παροχή Οδηγιών σχετικά με την διαδικασία διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων που προέκυψαν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα , 2 Αυγούστου 2012
Αρ. Πρωτ. : 49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Προς:
1) Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων
2) Αυτοτελές Τμήμα ΓΕΜΗ/ ΓΓΕ
Κοιν/ση:
1) Γενική Γραμματεία Εμπορίου:
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
- Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων
2) Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή Οδηγιών σχετικά με την διαδικασία διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων που προέκυψαν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.


Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ, στις συνεδριάσεις του της 25-7-2012 και 30-7-2012 με θέμα την ενιαία αντιμετώπιση από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ της διαδικασίας διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων/ αναρτήσεων, που θα προκύψουν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ1-941 οικ./27.4.2012, την Εγκύκλιο του ΓΓΕ Κ1-1184/12.6.2012 και του άρθρο 9 του ν. 3419/2005), καθόρισε τα εξής:

1. Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, με εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3419/2005, που ορίζει ότι : "Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση, εφόσον είναι εσφαλμένη" μπορούν να προβαίνουν σε διόρθωση των εσφαλμένων καταχωρίσεων (που έγιναν από τους υπόχρεους αυτοαπογραφής) εφόσον από τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα προκύπτουν τα ορθά στοιχεία που έπρεπε να καταχωρισθούν.

2. Επειδή στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3419/2005, ορίζεται ότι: "η διόρθωση και η μεταβολή, κατά την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιούνται, μετά από αίτηση του υπόχρεου, η οποία υποβάλλεται στις υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τον υπόχρεο....", οι υπόχρεοι οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. με αυτοαπογραφή (σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ1-941 οικ./27.4.2012 , όπως ισχύει) και εκ παραδρομής προβούν σε εσφαλμένη καταχώριση στοιχείου ή πράξης ή σε εσφαλμένη ανάρτηση αρχείου, οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα διόρθωσης της εσφαλμένης καταχώρισης/ανάρτησης στην αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

Το σχετικό αίτημα διόρθωσης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αποστολή ή την προσκόμιση των θεωρημένων πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των σχετικών δικαιολογητικών προς την αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου αυτή, μόλις τα παραλάβει, να προβεί στον τελικό έλεγχο (αντιπαραβολή των καταχωρίσεων με τα υποβαλλόμενα ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα/ δικαιολογητικά) και συνεπώς στις τελικές αντίστοιχες διορθώσεις.

Στην περίπτωση στην οποία η εσφαλμένη καταχώριση αφορά σε ανάρτηση μη ορθού αρχείου κάποιου εγγράφου, θα πρέπει τα προσκομιζόμενα επίσημα έγγραφα, να συνοδεύονται και από το ορθό αρχείο του εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., να καταχωρισθεί ή να αναρτηθεί το ορθό αρχείο.  

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβληθούν, από τον υπόχρεο και τα αντίστοιχα τέλη καταχώρισης /ανάρτησης του ορθού αρχείου.

3. Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτουμε υπόδειγμα αιτήσεως/δηλώσεως, προς την αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σχετικά με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών  και την διόρθωση τυχόν εσφαλμένων καταχωρήσεων/ αναρτήσεων.

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


3 Σχόλια

image description Dimitris | September 14, 2012 11:22 AM | Απάντηση
Η γελοιοτητα στο απογειο της! Τι θα πει κυριοι "10 ευρω τελος διορθωσης" ???? Οχι μονο κανουμε τη δουλεια σας ξανα ως χαμαληδες αλλα αναζητατε και αφορμη να μας επιπληξετε/τιμωρησετε με 10ευρα λες και εγκληματισαμε.
image description Dimitrio | September 14, 2012 3:24 PM | Απάντηση
Αυτο θα πει τεχνογνωσία. Ο νομοθέτης προβλέπει τα λάθη πριν γίνουν. Αυτό με τα επιμελητήρια στην Ελλάδα δε θα το χωνέψω ποτέ μου. Χαιρετισμούς στους κηφήνες - φελλούς - στελεχάρες που απαρτίζουν τα επιμελητήρια και συγχαρητήρια για το super παραγωγικό έργο που έχουν αναλάβει να μας ζαλίζουν τα φρύδια. Η μέρα πέφτει ένας ακόμα πρόεδρος έρχεται ! ορ
image description miltos | September 14, 2012 8:59 PM | Απάντηση
Η ξεφτίλα μάγκες συνεχίζεται............ τα λάθη που κάνουν οι υπάλληλοι των επιμελητηρίων θα χρεώνονται με 10,00 ευρώ;;;;;;;;; Η μη γνώση των υπαλλήλων των επιμελητηρίων σε θέματα που τους αφορούν θα χρεώνεται και αυτό με 10,00 ευρώ;;;;;; ΟΥΣΤ.................
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο