Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-1997 ]

Δ.1304/579/16.10.1997 Ισχύς του άρθρου 50, παρ. 1 του Ν.1041/1980 μετά το Ν.2443/1996 "τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις"

(Ισχύς του άρθρου 50, παρ. 1 του Ν.1041/1980 μετά το Ν.2443/1996 "τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΙσχύς του άρθρου 50, παρ. 1 του Ν.1041/1980 μετά το Ν.2443/1996 "τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" Δ.1304/579/16.10.1997

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.1165/1918), όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους από το Ν.2443/1996, προβλεπόταν, όσον αφορά στις κυρώσεις, λόγω διαφοράς αξίας, μεταξύ της δηλουμένης από το διασαφιστή (εισαγωγέα) και της καθοριζόμενης στο Τελωνείο αξίας κατά τον τελωνισμό εμπορευμάτων "πρόσθετο τέλος" που υπελογίζετο κατά περίπτωση σε ποσοστό 5% και 15% στη διαφορά δασμολογικών επιβαρύνσεων εμπορευμάτων τρίτων χωρών.


2. Παράλληλα με την ανωτέρω διάταξη, βάσει του Ν.1041/1980, στις περιπτώσεις διαφοράς αξίας πέραν του 15% προβλεπόταν πενταπλασιασμός του ανωτέρω "πρόσθετου τέλους".

3. Πρόσφατα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2443/1996, αντικαταστάθηκε το άρθρο 33 του Ν.1165/1918. Με τις διατάξεις αυτές, εκτός της αλλαγής της ονομασίας από "πρόσθετα τέλη" σε "ποινή ανακριβούς δήλωσης", αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού των ποινών, οι οποίες πλέον υπολογίζονται σε νέα βάση, ήτοι επί του συνόλου των δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων.

4. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω και επειδή οι ρυθμίσεις του νέου νόμου, όσον αφορά στις διοικητικές κυρώσεις "ανακριβούς δήλωσης" των στοιχείων στη Διασάφηση τελωνισμού των εμπορευμάτων, ρυθμίζουν εξαντλητικά και επί νέας βάσης το θέμα, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν.1041/1980 καθίσταται ανενεργός και θεωρείται καταργημένη από της θέσεως σε ισχύ του Ν.2443/1996.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο