Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2012 ]

ΠΟΛ.1179/7.9.2012 Κοινοποίηση γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. 520/2011, σχετικά με χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

(Κοινοποίηση γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. 520/2011, σχετικά με χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
Τμήματα: Α’, Γ’

Πανεπιστημίου 20 
Ταχ.Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Στυμφαλιάδου, Δ. Κούλου
Τηλέφωνο : 210 3635963, 3613274
FAX: 210 3635077
 
ΠΟΛ 1179

Θέμα: Κοινοποίηση γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. 520/2011, σχετικά με χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας


Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 520/2011 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, αναφορικά με ερώτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο σε παραιτηθέντα Διευθύνοντα Σύμβουλο μη λυθείσης αλλά τελούσης σε αδράνεια Α.Ε..

Κατά την ανωτέρω γνωμοδότηση λήφθηκαν υπόψη οι υφιστάμενες διατάξεις περί ατομικής ευθύνης των εκπροσώπων κεφαλαιουχικών εταιρειών για τα χρέη αυτών προς το Δημόσιο, οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 1262/1982 και 1892/1990 στα πλαίσια των οποίων δόθηκαν επενδυτικές επιχορηγήσεις, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 2 άρθρο 11 ν.542/1977, που εφαρμόζονται αναλογικά για την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος μη λυθείσης αλλά τελούσης σε αδράνεια ανωνύμου εταιρείας υπέχει ευθεία, κύρια και αλληλέγγυα ευθύνη πληρωμής των προς το Δημόσιο εκ, της καταπεσούσης εγγυήσεως χρεών της εταιρείας αυτής και συνεπώς δε χορηγείται σ’αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας χωρίς την εξόφληση αυτών.

β) Η θέση αυτή είναι συμβατή προς την αντίστοιχη παραδοχή της υπ’ αριθμ. 231/89 γνωμοδοτήσεως της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι με την γνωμοδότηση 231/1989 της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών προκύπτει, ότι, για την είσπραξη των προς το Δημόσιο οφειλών επιχειρήσεως, λόγω επιστροφής ποσών επιχορηγήσεων (επενδύσεων) που έχουν γίνει προς αυτήν από το Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1262/1982, θεσπίζεται αλληλέγγυα, μετά της επιχειρήσεως, ευθύνη και των διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων αυτής, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 άρθρο 11 ν.542/1977.Ο Γενικός Δ/ντης Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημ. Εσόδων


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο