Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-1997 ]

ΠΟΛ.1284/21.10.1997 Υποβολή στοιχείων φόρου Εισοδήματος πλανοδίων λιανοπωλητών

(Υποβολή στοιχείων φόρου Εισοδήματος πλανοδίων λιανοπωλητών )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΥποβολή στοιχείων φόρου Εισοδήματος πλανοδίων λιανοπωλητών 1107076/2614/ΔΕΥ-Β'/ΠΟΛ.1284/21.10.1997

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, οι αποκλειστικά πλανόδιοι λιανοπωλητές, καθώς και οι αποκλειστικά λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές, καταβάλλουν κατ' έτος, εφάπαξ, φόρο Εισοδήματος, με τον οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση.

2. Προκειμένου να ενημερωθεί η Διοίκηση σχετικά με τα ποσά των καταβληθέντων φόρων, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, από τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, παρακαλούμε να υποβάλετε στις αρμόδιες Διευθύνσεις Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. κατάσταση των επιτηδευματιών αρμοδιότητάς σας, στην οποία θα εμφανίζονται χωριστά, κατά κατηγορία, ο αριθμός των επιτηδευματιών και τα ποσά των φόρων που κατεβλήθησαν για το διαχειριστικό έτος 1997.

3. Οι Γραμματείες των Διευθύνσεων Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους, σε κατάσταση και στη συνέχεια, με ευθύνη και υπογραφή του Προϊσταμένου τους, να την αποστείλουν στην Υπηρεσία μας και στο Fax: 52.44.156, το αργότερο μέχρι 31.10.1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο