Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-1997 ]

ΠΟΛ.1281/10.10.1997 Καθορισμός των λεπτομερειών και της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 42 του v.2238/1994

(Καθορισμός των λεπτομερειών και της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 42 του v.2238/1994 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 10 Οκτωβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1103991/1806/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΆ

ΠΟΛ.: 1281

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των λεπτομερειών και της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 42 του ν.2238/1994.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της 1087903/1481/0006Β/ΠΟΛ.1233/28.9.1997 (ΦΕΚ Β' 779/29.8.1997) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, πλην Γ.Λ.Κ. και Γ.Χ.Κ.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 8 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994.

3. Την ανάγκη για ορθολογιστική βελτίωση της λειτουργίας των επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994.

4. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε τον ορισμό, πέραν του ενός ειδικού επιστήμονα της ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών της έδρας του νομού, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Ν.238/1994 και άλλων ειδικών επιστημόνων ή εκπροσώπων, από εκείνες τις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών του νομού, των οποίων τα κύρια προϊόντα δεν αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας της ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών της έδρας του νομού και οι οποίοι συμμετέχουν μόνο στη διαμόρφωση του καθαρού γεωργικού εισοδήματος του συγκεκριμένου κύριου προϊόντος της ένωσης που εκπροσωπούν.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο