Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-1997 ]

ΠΟΛ.1279/13.10.1997 Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων επιτηδευματιών

(Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων επιτηδευματιών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 13 Οκτωβρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1103449/8025-26/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.13/10/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1279

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων επιτηδευματιών.

Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22, Ν.2523/1997 "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις", που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 179/Α'/11.9.1997), το άρθρο 7 του Ν.2120/1993 (ΦΕΚ 24/Α') αντικαταστάθηκε ως εξής:

Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, μπορεί να ανασταλεί μέχρι ένα (1) μήνα η λειτουργία καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης επιτηδευματιών, στις περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο ληξιπροθέσμων και απαιτητών πέραν του έτους και εφόσον το ύψος αυτών με τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000 δρχ.).
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για οφειλές φυσικών προσώπων και για οφειλές προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ή του άρθρου 101, Ν.2238/1994, ανεξάρτητα από τη λήψη άλλων μέτρων που προβλέπονται για την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία καταστημάτων επιτηδευματιών, προσβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 9 του προαναφερθέντος νόμου.
Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, θα καθορισθούν με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, η οποία θα σας κοινοποιηθεί με νεώτερη εγκύκλιό μας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο