Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-1997 ]

ΠΟΛ.1278/8.10.1997 Παράταση προθεσμιών

(Παράταση προθεσμιών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 8 Οκτωβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.:1103565/5622/1378/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
2. Δ/ΝΣΗ 13η ΦΟΡΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
3. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
4. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
5. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.: 1278

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών.

Εχοντας υπόψη:

α) Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α').

β) Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986 όπως ισχύουν:

ι) Της παραγράφου 9 του άρθρου 31.

ιι) Της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

ιιι) Της παραγράφου 5 του άρθρου 58α.

γ) Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α').

δ) Τις δυσχέρειες που δημιουργούνται στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. κατά την 25η και 26η Σεπτεμβρίου 1997 και της πραγματοποίησης Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.

ε) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β').

στ) Τη διαπίστωση ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε μέχρι και 29.9.1997 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών χαρτοσήμου, που έληγαν στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 1997.

2. Εξαιρετικά, για τους υπόχρεους των Νομών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. που οι εργαζόμενοι σ' αυτές πραγματοποίησαν Γενικές Συνελεύσεις στις 29 Σεπτεμβρίου 1997, οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι προθεσμίες που έληγαν στις 29.9.1997, παρατείνονται μέχρι και 30.9.1997.

3. Επίσης, οι προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1, οι οποίες λήγουν εντός του μηνός Οκτωβρίου 1997, σε ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις των εργαζομένων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., παρατείνονται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την πραγματοποίηση της Συνέλευσης για τους υποχρέους που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. αυτών, κατά περίπτωση.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο