Σχόλια

Οπως τροποποιήθηκε με την Α4-458/14.9.2012 απόφαση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2012 ]

Αγορανομική Διάταξη αρ. 3/30.8.2012 Καθορισμός ανωτάτων τιμών διάθεσης ορισμένων ειδών που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 1 της Α.Δ. 7/2009. (Τιμές κυλικείων)

(Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 66 της Α.Δ. 7/09)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 30-8-2012
Αρ. Πρωτ.: Α4-442

(ΦΕΚ Β' 2432/04-09-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 –3840737
210-3893118
210-3843326

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 3/2012

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 66 της Α.Δ. 7/09

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν.Δ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» (Α΄298), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 1.

2) Την Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14-5-09» (Β΄ 1388), όπως ισχύει.

3) Το άρθρο 90 του Π.Δ 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

4) Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (Α΄185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Το Π.Δ 65/2011 «Συγχώνευση των Υπουργείων…..»

6) Το Π.Δ 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου…ως Πρωθυπουργού.

7) Το Π.Δ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»

8) Το Π.Δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

9) Την με αρ.30376/Δ106 721 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά»

10) Την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια των συναλλαγών και η προστασία επιχειρήσεων και καταναλωτών.

11) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορισμός ανώτατων τιμών διάθεσης ορισμένων ειδών που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 1 της Α.Δ. 7/2009.

Άρθρο 1

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 66 της κωδικοποιημένης Α.Δ. 7/2009 αντικαθίστανται ως εξής:

1. Καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 6 του άρθρου 1, όταν αυτά προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα) και λοιπούς πωλητές, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων-σημείων, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της παρούσας, ήτοι:

 

ΕΙΔΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ σε ευρώ με ΦΠΑ

1

Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ML, εγχώριο ή μη,εντός ή εκτός ψυγείου

0,35

2

Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ML εγχώριο ή μη,εντός ή εκτός ψυγείου

0,50

3

Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο

1,35

4

Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο η άψητο

1,15

5

Καφές ρόφημα ελληνικός μονός

1,20

6

Καφές ρόφημα γαλλικός φίλτρου μονός

1,20

7

Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός ζεστός ή κρύος(φρέντο)

1,35

8

Καφές ρόφημα στιγμιαίος (νεσκαφέ φραπέ κ.λπ) μονός

1,20

9

Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο)

1,20
2. Καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 3 της παραγράφου 7 του άρθρου 1, όταν αυτά διατίθενται από τις επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λ.π) που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών)

 

ΕΙΔΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ σε ευρώ με ΦΠΑ

1

Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)

1,00

2

Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)

1,25

3

Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία 50 γραμμαρίων τουλάχιστον.

0,40

4

Τυρόπιτα - σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 130 γραμμαρίων τουλάχιστον, ανά τεμάχιο

1,00

5

Εμφιαλωμένο νερό των 500 ML

0,35

6

Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 330 ML τουλάχιστον.

0,90
Άρθρο 2

1. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 66 της κωδικοποιημένης Α.Δ. 7/2009.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας ξεκινά από την ανακοίνωση στον Ημερήσιο τύπο.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο