Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-1997 ]

ΠΟΛ.1275/9.10.1997 Αμεση ειδοποίηση οφειλετών ληξιπροθέσμων χρεών - Λήψη μέτρων

(Αμεση ειδοποίηση οφειλετών ληξιπροθέσμων χρεών - Λήψη μέτρων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 9 Οκτωβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1103013/8345-26/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.06/10/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16Η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1275

ΘΕΜΑ: Άμεση ειδοποίηση οφειλετών ληξιπροθέσμων χρεών - Λήψη μέτρων.

Οπως γνωρίζετε, στις Δ.Ο.Υ. που προϊστασθε υπάρχουν βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη για την εξόφληση ή τακτοποίηση των οποίων οι οφειλέτες δεν μερίμνησαν. Επειδή διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο του λήγοντος έτους και προέχει η εκτέλεση του προϋπολογισμού, παρακαλούμε να ειδοποιηθούν άμεσα οι οφειλέτες όλων των
ληξιπρόθεσμων χρεών για να προσέλθουν στις Δ.Ο.Υ., προκειμένου να εξοφλήσουν τα εν λόγω χρέη τους.
Για το σκοπό αυτό, θα αναθέσετε σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας να ενημερώσουν, από τηλεφώνου, τους οφειλέτες για την ύπαρξη της οφειλής, την οποία, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, θα πρέπει να εξοφλήσουν, σημειώνοντας την ημέρα και ώρα, καθώς και το ονοματεπώνυμο του προσώπου, με το οποίο επικοινώνησαν.
Εκεί όπου είναι αδύνατη η από τηλεφώνου ειδοποίηση, να ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης εγγράφως, χρησιμοποιώντας και το συνημμένο υπόδειγμα. Μετά την ταχθείσα προθεσμία να ληφθούν σε βάρος των οφειλετών, που δεν θα τακτοποιήσουν τα χρέη τους, τα πλέον πρόσφορα για την είσπραξη αναγκαστικά μέτρα.

Τέλος, σας επισημαίνουμε τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.2523/1997, που ως γνωστόν ισχύουν από 11.9.1997, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου τούτου και αφορούν διοικητικές κυρώσεις - προσωποκράτηση, καθώς και ποινικές κυρώσεις για τη μη καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών, των οποίων μπορείτε να κάνετε χρήση
κατά περίπτωση.
Η Γενική Δ/νση Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών παρακαλείται να επιστήσει την προσοχή των αρμοδίων Επιθεωρητών για την εκτέλεση της παρούσας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ .....................199.....
Δ.Ο.Υ.
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:
Α.Δ.Χ. Προς
Τ
Οδός αρ.
Τ.Κ.

Κύριε,

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχετε ανταποκριθεί στις σχετικές προσκλήσεις μας για την τακτοποίηση των ληξιπροθέσμων οφειλών σας, που ανέρχονται στο ποσό των .........................., μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, είμαστε υποχρεωμένοι να σας υπενθυμίσουμε την παραπάνω οφειλή σας και να σας
καλέσουμε και πάλι για την εξόφληση αυτής μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την έκδοση της ειδοποίησης αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 22 και 23 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), να επιβάλουμε σε βάρος σας, εκτός των προβλεπομένων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας) και όλες τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο