Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-10-1997 ]

Δ.1278/568/03.10.1997 Παράταση προθεσμίας για την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογούν στα αλκοολούχα προϊόντα του άρθρου 24 του Ν.2127/1993

(Παράταση προθεσμίας για την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογούν στα αλκοολούχα προϊόντα του άρθρου 24 του Ν.2127/1993 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠαράταση προθεσμίας για την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογούν στα αλκοολούχα προϊόντα του άρθρου 24 του Ν.2127/1993
Δ.1278/568/3.10.1997

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 24, 55, 56 και 58 του Ν.2127/1993 "Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις".

2. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986 "Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις".

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2096/1952, με τις οποίες παρέχεται η ευχέρεια στον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίζει, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, επείγουσες καταστάσεις.

4. Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/9.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

5. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας καταβολής του Ε.Φ.Κ. και του Φ.Π.Α. των αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 24 του Ν.2127/1993, που έληγε στις 25 Σεπτεμβρίου 1997, λόγω της πραγματοποιηθείσας από την Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Τ.Υ.Ε.) 48ώρου απεργίας που συνέπεσε με την παραπάνω ημερομηνία, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η καταβολή τους.

6. Οτι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία για την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που αναλογούν στα αλκοολούχα προϊόντα του άρθρου 24 του Ν.2127/1993, όπως ισχύει, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του νόμου αυτού έληγε στις 25 Σεπτεμβρίου 1997, παρατείνεται μέχρι και την 29η
Σεπτεμβρίου 1997.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο