Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-08-2012 ]

Αρ. πρωτ.: Β127884/3.8.2012 Παροχή πληροφοριών (Καταβολή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ σε περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας επιχειρήσεων)

(Παροχή πληροφοριών (Καταβολή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ σε περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας επιχειρήσεων))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αρ. πρωτ.: Β127884
Ημερομηνία: 03-08-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
ΤΚ 16610, ΑΛΙΜΟΣ
ΠΛ.: Γ. ΚΟΝΤΟΒΑΣ
ΤΗΛ.: 210-9989146  

ΘΕΜΑ: «Παροχή πληροφοριών»

ΣΧΕΤ.: Το από 15-6-2012 email σας

Σε απάντηση του ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στις περιπτώσεις που ενταγμένη επιχείρηση ανεξαρτήτως νομικής μορφής (Α.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., O.E.) η οποία έχει προβεί σε διακοπή δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ. και βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης (ή πτώχευσης), ενώ εκκρεμεί αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) για καταβολή επιχορήγησης, θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο λόγω μη περαίωσης του σταδίου της εκκαθάρισης, μέχρι την είσπραξη της σχετικής απαίτησης από τον εκκαθαριστή ή από τον σύνδικο, για την οποία υποχρεούται, εφόσον πρόκειται για έσοδα που μνημονεύονται στη παρ.3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), στην έκδοση αθεώρητου τιμολογίου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Επειδή μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης δεν υφίσταται πλέον νομικό πρόσωπο, δεν καταβάλλεται η αιτηθείσα ενίσχυση. Στις περιπτώσεις που η ενταγμένη επιχείρηση είναι ατομική, η οποία έχει προβεί σε διακοπή δραστηριότητας, ενώ εκκρεμεί αίτηση για καταβολή επιχορήγησης στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), ομοίως εφόσον πρόκειται για έσοδα που μνημονεύονται στην παρ.3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., θα εκδώσουν τιμολόγιο επιχορήγησης με ημερομηνία έκδοσης την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος πληρωμής, καθότι πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει απολέσει την ιδιότητα του επαγγελματία κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., κατά τον χρόνο είσπραξης του ποσού της επιχορήγησης.Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Απασχόλησης
Μ.ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο