Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2005 ]

Αρ. πρωτ.: 1014451/243/Α0012/4.3.2005 Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με μερίσματα αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας

(Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με μερίσματα αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2005 
Αρ. Πρωτ.: 1014451/243/Α0012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) 
ΤΜΗΜΑ: Α' 

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ.Πίνη
Τηλέφωνο : 2103375315
ΦΑΞ: 2103375001

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης με μερίσματα αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας.

Απαντώντας στην από 10-2-05 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων περιορίζεται ή καλύπτεται, μεταξύ άλλων, με εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης του συναλλάγματος για τα πρόσωπα που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό.

2. Στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι η εταιρία σας της οποίας είστε εκπρόσωπος, διαχειρίζεται στην Ελλάδα πλοίο πλοιοκτησίας ξένης εταιρίας. Η διαχειρίστρια εταιρία, το 1998, έλαβε εντολή από την πλοιοκτήτρια εταιρία να καταβάλει στους μετόχους της πλοιοκτήτριας το μέρισμα που δικαιούνται. Για το σκοπό αυτό, η πλοιοκτήτρια εταιρία απέστειλε συνάλλαγμα σε τραπεζικό λογαριασμό συναλλάγματος της διαχειρίστριας. Η διαχειρίστρια δραχμοποιεί στο όνομα της το ποσό αυτό, πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό της, καταβάλλει τα μερίσματα στους μετόχους και εκδίδει πρωτότυπες μοναδικές βεβαιώσεις υπέρ των μετόχων για φορολογικούς σκοπούς. Ένας εκ των μετόχων επιθυμεί να δηλώσει τα μερίσματα προκειμένου να καλύψει τεκμαρτή δαπάνη.

3. Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να καλυφθεί από το μέτοχο η τεκμαρτή δαπάνη απαιτούνται: 

α) βεβαίωση της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας από την οποία να προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία του μετόχου και το ύψος του μερίσματος που λαμβάνει 

β) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η αποστολή συναλλάγματος από την πλοιοκτήτρια εταιρία στο λογαριασμό της διαχειρίστριας και 

γ) η βεβαίωση δραχμοποίησης συναλλάγματος της διαχειρίστριας εταιρίας αν η δραχμοποίηση πραγματοποιήθηκε στο όνομά της. Σε περίπτωση που η δραχμοποίηση πραγματοποιήθηκε στο όνομα των μετόχων (δεν ξεκαθαρίζεται από την αίτησή σας) απαιτείται βεβαίωση στο όνομα των μετόχων.

4. Τέλος σας πληροφορούμε ότι τα δικαιολογητικά που μας προσκομίζετε δεν επαρκούν καθώς δεν αποδεικνύουν ότι το μέρισμα καταβάλλεται από την πλοιοκτήτρια εταιρία αλλά ούτε και τη δραχμοποίηση του ποσού είτε στο όνομα της διαχειρίστριας είτε στο όνομα του φυσικού προσώπου.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο