Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-1997 ]

ΠΟΛ.1258/19.9.1997 Αποτύπωση της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, ενόψει της ενοποίησης ή συγχώνευσης ορισμένων υπηρεσιών

(Αποτύπωση της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, ενόψει της ενοποίησης ή συγχώνευσης ορισμένων υπηρεσιών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1094976/556/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΆ - ΒΆ

ΠΟΛ.: 1258

ΘΕΜΑ: Αποτύπωση της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, ενόψει της ενοποίησης ή συγχώνευσης ορισμένων υπηρεσιών.

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας από 1.9.1997 της νέας ενοποιημένης Δ.Ο.Υ., ο τίτλος της οποίας, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ.218/1997 (ΦΕΚ 168 Α'), ορίστηκε σε Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών (Α', Β', Γ'), παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, όσον αφορά την υποχρέωση, που απορρέει από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Π.Δ.186/1992 "περί αναγραφής στα φορολογικά στοιχεία, εκτός των άλλων της Δ.Ο.Υ. της έδρας του προς έκδοση υπόχρεου".

1. Μέχρι 31.12.1997, παρέχουμε τη δυνατότητα να εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία με αναγραφή της Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκε ο υπόχρεος, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή ως προς το δεδομένο αυτό.

2. Από 1.1.1998:

α) Στα φορολογικά στοιχεία που δεν εκδόθηκαν (χρησιμοποιήθηκαν) μέχρι 31.12.1997 (θεωρημένα και αθεώρητα αποθέματα), μπορεί μέχρι εξαντλήσεώς τους να διαγράφεται η παλαιά Δ.Ο.Υ., με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και να αναγράφεται η νέα Δ.Ο.Υ. με σφραγίδα. Ειδικά για τα εκδιδόμενα από Η/Υ στοιχεία (μηχανογραφικός τρόπος), μπορεί κατά την έκδοση να διαγράφεται η αρχική ένδειξη της Δ.Ο.Υ. και να εκτυπώνεται η νέα, σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό από το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα.

β) Οι χρήστες φ.τ.μ. οφείλουν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, να προσαρμόσουν τη φ.τ.μ. στα νέα δεδομένα, ώστε στα εκδιδόμενα παραστατικά να εμφανίζεται η νέα Δ.Ο.Υ.

3. Ο τίτλος της Δ.Ο.Υ. για τις ανάγκες ορθής συμπλήρωσης των εκδιδόμενων στοιχείων, μπορεί να είναι μόνο η φράση "Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών" και όχι η οριζόμενη από τις διατάξεις του Π.Δ.218/1997 "Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών" (Α', Β', Γ')".

4. Τα προαναφερόμενα ισχύουν αναλόγως και για τις λοιπές περιπτώσεις Δ.Ο.Υ. που συγχωνεύονται ή καταργούνται και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες τους σε άλλες Δ.Ο.Υ., με τη διευκρίνιση, για τις περιπτώσεις αυτές, ότι στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία μπορεί να μην επέρχεται καμία μεταβολή για ένα τετράμηνο από την ημερομηνία έναρξης της μεταβολής των εν λόγω Δ.Ο.Υ.

5. Τέλος, στα τμήματα του Κώδικα των νέων Δ.Ο.Υ. και των Δ.Ο.Υ. που μεταφέρονται αρμοδιότητες των καταργούμενων, να αναρτηθεί πινακίδα, σε εμφανές σημείο, που θα παρέχει οδηγίες στους φορολογούμενους, σχετικές με το περιεχόμενο της παρούσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο