Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-1997 ]

ΠΟΛ.1252/12.9.1997 Εκδοση λογαριασμών στις περιπτώσεις παροχής χρήσης δικτύου αποχέτευσης, από τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, σε δημότες Επιτηδευματίες και μη

(Εκδοση λογαριασμών στις περιπτώσεις παροχής χρήσης δικτύου αποχέτευσης, από τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, σε δημότες Επιτηδευματίες και μη)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 12-9-1997
Αριθ. Πρωτ.: 1084974/496/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.: 1252

ΘΕΜΑ: Έκδοση λογαριασμών στις περιπτώσεις παροχής χρήσης δικτύου αποχέτευσης, από τους Δήμους και τις Δημοτικές επιχειρήσεις, σε δημότες Επιτηδευματίες και μη.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γα', γδ', γη' της περίπτωσης γ' και την περίπτωση δ' του άρθρου 38 του Π.Δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84).
2. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Το από 11.8.1997 αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης Αποχέτευσης ΙΤΕΑΣ, για έκδοση αθεώρητων παραστατικών (λογαριασμούς κ.λπ.) κατά την παροχή χρήσης δικτύου αποχέτευσης σε δημότες, αντί των οριζομένων φορολογικών στοιχείων αξίας από τα άρθρα 12 και 13 του Κ.Β.Σ., για χονδρικές και λιανικές παροχές υπηρεσιών.
4. Οτι η παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης είναι δυνατή μόνο μέσω δικτύου, όπως και η διάθεση αεριόφωτος, ύδατος κ.λπ., για τη διάθεση των οποίων ισχύουν οι εξαιρετικές διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 16β' και 13 παρ. 4 του Κ.Β.Σ.
5. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΔΟΥ από το φόρτο εργασίας θεώρησης σημαντικού πλήθους στελεχών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και Τιμολογίων σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τις ανάγκες των Δήμων ή των Δημοτικών Επιχειρήσεων από την εκμετάλλευση της παραχώρησης χρήσης των αποχετευτικών δικτύων τους.
6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Για την παροχή υπηρεσιών χρήσης δικτύου αποχέτευσης από τους Δήμους ή τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, σε δημότες επιτηδευματίες και μη, εγκρίνουμε, αντί να εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία αξίας, που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Κ.Β.Σ., στις περιπτώσεις χονδρικών και λιανικών παροχών υπηρεσιών, να εκδίδονται άλλα παραστατικά αξίας (π.χ. λογαριασμοί κ.λπ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 16β' και 13 παρ. 4 του Π.Δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο