Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-1997 ]

ΠΟΛ.1250/17.9.1997 Κοινοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/25.7.1997) "Ασκηση Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού,λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις"

(Κοινοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/25.7.1997) "Ασκηση Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού,λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις")

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1094223/561/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 13η (ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) - ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.: 1250

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της παρ.3 του άρθρου 9 και της παρ.4 του άρθρου 10 του ν.2515/97 (ΦΕΚ 154ΑΆ/25.7.97) «Άσκηση Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 9 και 4 του άρθρου 10 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α'/25.7.1997) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Με τις αριθ. 1057957/372/Β0013/και 1062373/401/Β0013/εγκυκλίους μας, σας γνωρίσαμε μεταξύ άλλων τον τρόπο και χρόνο καταβολής σε δόσεις του Φ.Μ.Α.Π., σύμφωνα με σχετική
διάταξη που είχε κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Συμπληρώνοντας τις εγκυκλίους αυτές, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου, η οποία αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2459/1997, ο φόρος που αναλογεί με βάση τη δήλωση καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες θα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των διμήνων που ακολουθούν.

Ειδικά για τις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. του έτους 1997, η καταβολή του φόρου που αναλογεί με βάση τη δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) θα γίνεται σε δύο (2) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη θα καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση του φόρου μήνα.

2. Με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.2515/1997 προστέθηκε περίπτωση κστ' στο άρθρο 23 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'). Με τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του Ν.2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α') όπως ισχύει (προβληματικές επιχειρήσεις).
Οι επιχειρήσεις αυτές - κατ' εξαίρεση - δεν θα υποβάλλουν δήλωση ΦΜΑΠ για τα ακίνητά τους, όπως αυτό απαιτείται για τα λοιπά απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την αριθ. 1042365/251/Β0013/εγκύκλιό μας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο