Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2012 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 47/10.8.2012 Συνταξιοδότηση σπουδαζόντων τέκνων θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Οργανισμού

(Συνταξιοδότηση σπουδαζόντων τέκνων θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Οργανισμού)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα , 10/08/2012
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 /9/ 140682

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ. : 210 5274375
FAX : 210 5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 47

ΘΕΜΑ: Συνταξιοδότηση σπουδαζόντων τέκνων θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Οργανισμού

ΣΧΕΤ : Ν 4075/11-04-2012 ΦΕΚ 89 Α΄
Το υπ΄αρ. Φ80000/οικ 10368/698/03-05-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης


Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2556/1997, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 997/79, όπως αυτός  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν 1140/81, κατέστησαν ενιαίες οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των τέκνων θανόντων ασφαλισμένων – συνταξιούχων, με τον καθορισμό ως απαιτούμενου ορίου ηλικίας του 18ου έτους ή του 24 σε περίπτωση σπουδών.

Οι διατάξεις αυτές που ισχύουν σε όλους τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς, πλην ΙΚΑ και ΟΓΑ, ορίζουν ότι δικαιούνται συντάξεως τα  άγαμα ( άρρενα και θήλεα ) τέκνα μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δύναται όμως η συνταξιοδότησή τους να παρατείνεται έως το 4ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν ασκούν επάγγελμα και δεν συνταξιοδοτούνται από δική τους εργασία.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν 4075/2012, στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του παραπάνω νόμου προστίθεται εδάφιο ως εξής :

« Προκειμένου για τα παιδιά, τα εγγόνια και τους προγονούς που συμπλήρωσαν το 180 έτος της ηλικίας τους πριν από την εισαγωγή  τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και εφόσον η εισαγωγή τους σε αυτές τις σχολές γίνει μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος με αυτό  της ενηλικίωσης, το δικαίωμα σε σύνταξη, καθώς και το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης για αυτά, παρατείνεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ του επόμενου της ενηλικίωσης μήνα και μέχρι το μήνα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους ».

Δηλαδή η προσαύξηση της σύνταξης ή η σύνταξη λόγω θανάτου θα χορηγείται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο  μήνα που ακολουθεί αυτόν της ενηλικίωσης και στο μήνα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει  εισαγωγή στη σχολή, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος με αυτό της ενηλικίωσης.

Η ισχύς της κοινοποιούμενης διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι 11-04-2012, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4075/2012.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι με την εγκύκλιο 74/2008 της Διεύθυνσής μας σας γνωρίσαμε ότι για κάθε αίτηση που υποβάλλεται μετά  την 01/01/2007 θα εφαρμόζονται ως προς την έναρξη-λήξη και τη συρροή οι διατάξεις των άρθρων 30 & 31 του Π.Δ. 258/2005.

Συγκεκριμένα, η σύνταξη λόγω θανάτου αρχίζει να καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα που συνέβη ο θάνατος και  αναδρομικά μέχρι ένα (1) έτος από το τέλος του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι και σε περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης από σπουδάζοντα τέκνα  θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Οργανισμού, αρχικές ή κατά παράταση, η σύνταξη μπορεί να καταβάλλεται και  αναδρομικά μέχρι ένα (1 ) έτος από το τέλος του μήνα υποβολής της αίτησης εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.H ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο