Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-1997 ]

Α. 839/36/23.05.1997 Υπαγωγή σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης των καινούργιων, κατά την έννοια του άρθρου 10Α του Ν.1642/86, εγχωρίων και κοινοτικών, χερσαίων μεταφορικών μέσων, τα οποία δεν υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

(Υπαγωγή σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης των καινούργιων, κατά την έννοια του άρθρου 10Α του Ν.1642/86, εγχωρίων και κοινοτικών, χερσαίων μεταφορικών μέσων, τα οποία δεν υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΥπαγωγή σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης των καινούργιων, κατά την έννοια του άρθρου 10α' του Ν.1642/86, εγχωρίων και κοινοτικών, χερσαίων μεταφορικών μέσων, τα οποία δεν υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. Α.839/36/23.5.1997

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ανακοινώνουμε τα εξής:

1. Οπως σας είναι γνωστό, σύμφωνα με την αριθμ. Τ.5170/52/Γ0019/1.7.96 ΔΥΟ, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 12 του Ν.2386/96 που τροποποιούν το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης β', της παραγράφου 1, του άρθρου 21, του Ν.1642/86 και προσθέτουν νέο άρθρο 21α, αντίστοιχα, τα εγχώρια και κοινοτικά καινούργια χερσαία μεταφορικά μέσα που δεν υπόκεινται σε ΕΦΚ, δεν μπορούν να υπάγονται έκτοτε σε τελωνειακή αποταμίευση, αλλά ούτε και σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης του άρθρου 21α
του Ν.1642/86, σε αντίθεση με τα οχήματα του άρθρου 75 του Ν.2127/93 για τα οποία, μέχρι να εκδοθεί σχετική ΑΥΟ θέσης σε λειτουργία του προβλεπόμενου από το άρθρο 85 του Ν.2127/93 καθεστώτος φορολογικών αποθηκών οχημάτων, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία αποταμίευσης, με συνέπεια οι παραλήπτες των παραπάνω καινούργιων μεταφορικών μέσων να υποχρεώνονται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του Ν.1642/86, να καταβάλουν άμεσα το Φ.Π.Α. και να βρίσκονται έτσι σε δυσμενέστερη μοίρα από
αυτούς που τα εισάγουν από τρίτες χώρες.

2. Για την άρση της διαφορετικής αυτής φορολογικής αντιμετώπισης των εγχωρίων και κοινοτικών καινούργιων χερσαίων μεταφορικών μέσων σε σχέση με τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες όμοια, αλλά και για την πληρέστερη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου και ενιαία και ομοιόμορφη φορολογική μεταχείριση των εν λόγω οχημάτων,

Εγκρίνουμε, μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, τη φορολογική αποθήκευση, με εφαρμογή της διαδικασίας της τελωνειακής αποταμίευσης, που ισχύει για τα οχήματα του άρθρου 75 του Ν.2127/93 και των καινούργιων, κατά την έννοια του άρθρου 10α του Ν.1642/1986, εγχώριων και κοινοτικών χερσαίων μεταφορικών μέσων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο